Summary
Swedish to English:   more detail...
 1. bära:
 2. Wiktionary:


Swedish

Detailed Translations for bära from Swedish to English

bära:

bära verb (bär, bar, burit)

 1. bära (ha på sig)
  to wear; to have on
  • wear verb (wears, wore, wearing)
  • have on verb (has on, had on, having on)
 2. bära (föra)
  to bear; to carry; to carry along
  • bear verb (bears, bearing)
  • carry verb (carries, carried, carrying)
  • carry along verb (carry along, carried along, carrying along)
 3. bära (uthärda; stå ut med)
  to bear; to persist; to endure; to stand; to tolerate
  • bear verb (bears, bearing)
  • persist verb (persists, persisted, persisting)
  • endure verb (endures, endured, enduring)
  • stand verb (stands, stood, standing)
  • tolerate verb (tolerates, tolerated, tolerating)
 4. bära (uthärda)
  to bear; to take
  • bear verb (bears, bearing)
  • take verb (takes, took, taking)
 5. bära (släpa; draga)
  to drag; to carry; to carry along
  • drag verb (drags, dragged, dragging)
  • carry verb (carries, carried, carrying)
  • carry along verb (carry along, carried along, carrying along)
 6. bära (transportera; befordra; frakta)
  to transport; to carry
  • transport verb (transports, transported, transporting)
  • carry verb (carries, carried, carrying)
 7. bära (uthärda; utstå; orka)
  to stand; to bear; to endure
  • stand verb (stands, stood, standing)
  • bear verb (bears, bearing)
  • endure verb (endures, endured, enduring)
 8. bära (stödja; understödja)
  to support; to shore; to carry along; to carry
  • support verb (supports, supported, supporting)
  • shore verb (shores, shored, shoring)
  • carry along verb (carry along, carried along, carrying along)
  • carry verb (carries, carried, carrying)

Conjugations for bära:

presens
 1. bär
 2. bär
 3. bär
 4. bär
 5. bär
 6. bär
imperfekt
 1. bar
 2. bar
 3. bar
 4. bar
 5. bar
 6. bar
framtid 1
 1. kommer att bära
 2. kommer att bära
 3. kommer att bära
 4. kommer att bära
 5. kommer att bära
 6. kommer att bära
framtid 2
 1. skall bära
 2. skall bära
 3. skall bära
 4. skall bära
 5. skall bära
 6. skall bära
conditional
 1. skulle bära
 2. skulle bära
 3. skulle bära
 4. skulle bära
 5. skulle bära
 6. skulle bära
perfekt particip
 1. har burit
 2. har burit
 3. har burit
 4. har burit
 5. har burit
 6. har burit
imperfekt particip
 1. hade burit
 2. hade burit
 3. hade burit
 4. hade burit
 5. hade burit
 6. hade burit
blandad
 1. bär!
 2. bär!
 3. buren
 4. bärande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for bära:

NounRelated TranslationsOther Translations
bear björn
drag dogcart; drag; dragg; draggankare; irritation; luftmotstånd; lätt jaktvagn; puff; störd utav
shore bålverk; fast mark; kaj; kust; landningsbrygga; skeppsbro; strand; stöd; stötta; vattensidan
stand bevittna; bås; kaross; marknadsstånd; matta; position; sokkel; stativ; ställning; stånd; ståndpunkt; tankesätt
support assistans; bistånd; favör; hjälp; hänga på; kaross; medverkan; motivation; sokkel; stativ; strävpelare; stöd; stödbalk; support; tjänst; underhåll; underhållande; understöd; uppbackning; uppmuntran; vara fäst vid
take avans; avkastning; förtjänst; profit; vinning; vinst; överskott
transport godstrafik; transport; vägtransport
wear graviditet; kostym
VerbRelated TranslationsOther Translations
bear bära; föra; orka; stå ut med; uthärda; utstå bära på; fördraga; lida; tåla; uthärda
carry befordra; bära; draga; frakta; föra; släpa; stödja; transportera; understödja befordra; bringa; frakta; föra; köra; ta med; transportera
carry along bära; draga; föra; släpa; stödja; understödja
drag bära; draga; släpa bogsera; dra; draga; hala; knycka bort; kånka; släpa; ta ifrån
endure bära; orka; stå ut med; uthärda; utstå fördraga; lida; tåla; uthärda
have on bära; ha på sig ha på
persist bära; stå ut med; uthärda fasthålla vid; fortgå; fortsätta; framhärda; förbli ståndaktig; gå vidare med; hålla ut; insistera; pågå; slutföra; vara ihärdig
shore bära; stödja; understödja backa upp; hålla med; proppa; stötta
stand bära; orka; stå ut med; uthärda; utstå fördraga; lida; tåla; uthärda
support bära; stödja; understödja aktivera; backa; backa upp; bekräfta; besegla; bestyrka; bistå; finansiera; ge stöd åt; hjälpa; hjälpa någon finansiellt; hålla med; hålla vid makt; proppa; ratificera; stimulera; stå för; stöda; stödja ekonomiskt; stötta; underhålla; understötta; uppehålla; upprätthålla; vidmakthålla
take bära; uthärda acceptera; acceptera en gåva; använda; använda sig av; bruka; få ihop; nyttja; samla; samla in; servera sig själv; stjäla; ta; ta emot; ta emot en gåva; ta medicin; tillgodogöra sig
tolerate bära; stå ut med; uthärda auktorisera; bemyndiga; tillåta; tolerera
transport befordra; bära; frakta; transportera befordra; frakta; föra; köra; transportera
wear bära; ha på sig
OtherRelated TranslationsOther Translations
bear björn
carry forsla; genomdriva
drag hämsko
endure bestå; fördra; genomlida
stand mässplats
support främjande; försörja; livnära; medhåll; tillstyrka; underbygga; uppbacka
take frambära; inta; taga; vidtaga
transport forsla; fortskaffa; frambära; förflytta
wear förslitning; kovända; slitage; slitning

Synonyms for "bära":


Wiktionary Translations for bära:

bära
verb
 1. to pay or discharge (a debt, expense etc.); to meet (the cost of something)
 2. to transport by lifting
 3. produce
 4. be equipped with
 5. carry
 6. to have on (clothes)

Cross Translation:
FromToVia
bära carry tragen — etwas mit den Armen oder auf dem Rücken von einem Ort zu einem anderen Ort transportieren
bära wear tragen — Kleidung oder Schmuck am Körper haben

Related Translations for bära