Swedish

Detailed Translations for visa from Swedish to English

visa:

visa verb (visar, visade, visat)

 1. visa (utställa; ådagalägga; framställa; framlägga)
  to show; to exhibit; to display
  • show verb (shows, showed, showing)
  • exhibit verb (exhibits, exhibited, exhibiting)
  • display verb (displaies, displayed, displaying)
 2. visa (presentera; förevisa; utställa)
  to present; to show; to offer
  • present verb (presents, presented, presenting)
  • show verb (shows, showed, showing)
  • offer verb (offers, offered, offering)
 3. visa (sätta fram för visning)
  to display
  • display verb (displaies, displayed, displaying)
 4. visa (demonstera; förklara)
  to assert; to contend; to demonstrate
  • assert verb (asserts, asserted, asserting)
  • contend verb (contends, contended, contending)
  • demonstrate verb (demonstrates, demonstrated, demonstrating)
 5. visa (peka; indikera; peka på)
  to indicate; to point; to show
  • indicate verb (indicates, indicated, indicating)
  • point verb (points, pointed, pointing)
  • show verb (shows, showed, showing)
 6. visa (ta fram)
  to bring out; to show
  • bring out verb (brings out, brought out, bringing out)
  • show verb (shows, showed, showing)
 7. visa (ta fram; producera; frambringa)
  to bring out; to show; to produce; to take out
  • bring out verb (brings out, brought out, bringing out)
  • show verb (shows, showed, showing)
  • produce verb (produces, produced, producing)
  • take out verb (takes out, took out, taking out)
 8. visa
  to view
  – To cause an application to display information on a computer screen. 1
  • view verb (views, viewed, viewing)
 9. visa
  to expand
  – To display the subentries contained within a folder or outline view. 1
  • expand verb (expands, expanded, expanding)

Conjugations for visa:

presens
 1. visar
 2. visar
 3. visar
 4. visar
 5. visar
 6. visar
imperfekt
 1. visade
 2. visade
 3. visade
 4. visade
 5. visade
 6. visade
framtid 1
 1. kommer att visa
 2. kommer att visa
 3. kommer att visa
 4. kommer att visa
 5. kommer att visa
 6. kommer att visa
framtid 2
 1. skall visa
 2. skall visa
 3. skall visa
 4. skall visa
 5. skall visa
 6. skall visa
conditional
 1. skulle visa
 2. skulle visa
 3. skulle visa
 4. skulle visa
 5. skulle visa
 6. skulle visa
perfekt particip
 1. har visat
 2. har visat
 3. har visat
 4. har visat
 5. har visat
 6. har visat
imperfekt particip
 1. hade visat
 2. hade visat
 3. hade visat
 4. hade visat
 5. hade visat
 6. hade visat
blandad
 1. visa!
 2. visa!
 3. visad
 4. visande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

visa [-ett] nomen

 1. visa (melodi; sång)
  the melody; the tune; the song; the ballad
 2. visa
  the show
  • show [the ~] nomen

Translation Matrix for visa:

NounRelated TranslationsOther Translations
assert hävding; påståelse
ballad melodi; sång; visa ballad; låt; sång
display anslag; bildskärm; bildskärmsenhet; tv ruta; uppvisning; utställning
exhibit bidrag; medverkan
melody melodi; sång; visa låt; melodi; sång
offer anbud; billigt köp; bud; erbjudande; förslag; offer; offergärd; offergåva; presentation; överlämnande
point peka; point; poäng; punkt; spets; udd
present gåva; liten present; present; smått
produce artiklar; gods; handelsvaror; produkter
show visa demonstration; exposition; föreställning; show; spektakel; teaterframträdande; uppvisning; utställning
song melodi; sång; visa ballad; låt; melodi; sång
tune melodi; sång; visa låt; melodi; sång
view anblick; besöka; föreställning; inspektera; intryck; kikhål; mening; panorama; ståndpunkt; syn; synpunkt; synvinkel; tanke; tankesätt; titthål; uppfattning; utblick; utsikt; vy; åsikt; åsyn; övertygelse
VerbRelated TranslationsOther Translations
assert demonstera; förklara; visa
bring out frambringa; producera; ta fram; visa; visa fram
contend demonstera; förklara; visa
demonstrate demonstera; förklara; visa belägga; bevisa; demonstrera; medge; tillstå; verifiera; visa vad du menar
display framlägga; framställa; förevisa; sätta fram för visning; utställa; visa; ådagalägga medge; ställa ut; tillstå; visa upp
exhibit framlägga; framställa; förevisa; utställa; visa; ådagalägga medge; ställa ut; tillstå
expand visa bygga; bygga till; bygga ut; föröka sig; lägga till; svälla; svälla upp; tillta; tillväxa; tillväxa i antal; utvidga; vidga; öka; ökas; överdriva
indicate indikera; peka; peka på; visa berätta; dra uppmärksamhet till; föreslå; göra känt; göra uppmärksam på; implicera; indikera; informera; noggrant ange; peka mot; peka ut; precisera; sätta fingret på; tala för; tillkännage; visa ut
offer förevisa; presentera; utställa; visa erbjuda; ge; ge en present; lova; offerera; räcka; räcka fram; skicka; skriva ut; överlämna; överräcka
point indikera; peka; peka på; visa dra uppmärksamhet till; indikera; noggrant ange; peka; peka ut; poängtera; precisera; spetsa; sätta fingret på; visa ut
present förevisa; presentera; utställa; visa begåva; erbjuda; framföra; föreslå; förläna; introducera; nominera; rekommendera; råda; ställa ut; uppträda; utrusta; utse; överräcka
produce frambringa; producera; ta fram; visa avkasta; fabricera; framkalla; få till stånd; föranleda; göra; hämta in; inbringa; lägga fram; medföra; orsaka; producera; vålla; åstadkomma
show frambringa; framlägga; framställa; förevisa; indikera; peka; peka på; presentera; producera; ta fram; utställa; visa; visa fram; ådagalägga bevittna; dra uppmärksamhet till; indikera; intyga; medge; noggrant ange; peka ut; precisera; sätta fingret på; tillstå; vara vittne till; visa ut
take out frambringa; producera; ta fram; visa dra ut; lyfta ut; plocka bort; rensa ut; ta bort; ta ur; ta ut; tömma
tune avstämma; etablera; grunda; justera; servera
view visa besiktiga; betrakta; inspektera; kontrolera; kontrollera; observera; se; stirra på; titta på; undersöka; utvärdera; visitera; åskåda
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
present aktuell; aktuellt; modernt; nu för tiden; nutida; nuvarande; närvarande; present; tidsmässig
OtherRelated TranslationsOther Translations
bring out lansera
demonstrate bevisa
display display; skylta; teckenruta; uppvisa
exhibit uppvisa
expand expandera; utbreda; utvidgas; utöka
indicate häntyda; indicera; påvisa
melody trall
offer bjuda; erbjudan; hembud; hembära; offert; utbjuda; utbud; utfästa
point pik; snibb; spårväxel; tillspetsa
present aktuell; aktuellt; avlämna; framlämna; föreliggande; förevarande; föräring; gåva; hembära; innevarande; uppvisa
produce alstra; framkalla; regissera; tillverka
show framvisa; förete; uppvisa
song chanson; kväde
take out uttaga
tune trall
view förtoning; insyn; sikt; skärskåda

Synonyms for "visa":


Wiktionary Translations for visa:

visa
verb
 1. to demonstrate that something is true; to give proof for
 2. display
 3. indicate (a fact) to be true
noun
 1. music with words

Cross Translation:
FromToVia
visa show tonen — laten zien
visa song lied — het melodische geluid
visa song LiedMusik: gesungenes Musikstück
visa melody Weisegehoben, veraltet: Melodie
visa show; display; indicate; signal anzeigentransitiv: Auskunft über den Stand von etwas geben
visa show; point; demonstrate; present; indicate zeigendi(transitiv): jemanden etwas sehen lassen
visa demonstrate; manifest; show manifesterrendre manifeste.
visa translate traduire — Faire la traduction d’un texte ou de paroles ou de tout document depuis une langue vers une autre langue.

Related Translations for visa