Summary
Swedish to English:   more detail...
 1. tilldela:
 2. Wiktionary:


Swedish

Detailed Translations for tilldela from Swedish to English

tilldela:

tilldela verb (tilldelar, tilldelade, tilldelat)

 1. tilldela
  to assign; to allocate; to confer; to allot; bestow on; to give
  • assign verb (assigns, assigned, assigning)
  • allocate verb (allocates, allocated, allocating)
  • confer verb (confers, conferred, conferring)
  • allot verb (allots, alloted, alloting)
  • bestow on verb
  • give verb (gives, gave, giving)
 2. tilldela
  to assign
  • assign verb (assigns, assigned, assigning)
 3. tilldela
  to assign
  – To specify the owner of a record, such as an account or case, or an activity, such as an e-mail message or phone call. Users can assign cases and activities to either a user or a queue. 1
  • assign verb (assigns, assigned, assigning)
 4. tilldela (administrera; sköta; dela ut)
  to administer; apply; to nurse
  • administer verb (administers, administered, administering)
  • apply verb
  • nurse verb (nurses, nursed, nursing)
 5. tilldela (bestämma; anvisa)
  to allocate
  • allocate verb (allocates, allocated, allocating)
 6. tilldela (omfördela; anslå)
  reallot; redistribute land; to reallocate
 7. tilldela (tillfoga)
  to inflict
  • inflict verb (inflicts, inflicted, inflicting)

Conjugations for tilldela:

presens
 1. tilldelar
 2. tilldelar
 3. tilldelar
 4. tilldelar
 5. tilldelar
 6. tilldelar
imperfekt
 1. tilldelade
 2. tilldelade
 3. tilldelade
 4. tilldelade
 5. tilldelade
 6. tilldelade
framtid 1
 1. kommer att tilldela
 2. kommer att tilldela
 3. kommer att tilldela
 4. kommer att tilldela
 5. kommer att tilldela
 6. kommer att tilldela
framtid 2
 1. skall tilldela
 2. skall tilldela
 3. skall tilldela
 4. skall tilldela
 5. skall tilldela
 6. skall tilldela
conditional
 1. skulle tilldela
 2. skulle tilldela
 3. skulle tilldela
 4. skulle tilldela
 5. skulle tilldela
 6. skulle tilldela
perfekt particip
 1. har tilldelat
 2. har tilldelat
 3. har tilldelat
 4. har tilldelat
 5. har tilldelat
 6. har tilldelat
imperfekt particip
 1. hade tilldelat
 2. hade tilldelat
 3. hade tilldelat
 4. hade tilldelat
 5. hade tilldelat
 6. hade tilldelat
blandad
 1. tilldela!
 2. tilldela!
 3. tilldelad
 4. tilldelande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

tilldela

 1. tilldela
  to assign
  – To fix or specify in correspondence or relationship. 1
  • assign verb (assigns, assigned, assigning)

Translation Matrix for tilldela:

NounRelated TranslationsOther Translations
nurse amma; barnflicka; barnpass; djurvårdare; sjuksköterska; sjuksyster; sköterska; uppsyningsman; vårdare; vårdarinna
reallot nyfördelning av land; omfördelning
VerbRelated TranslationsOther Translations
administer administrera; dela ut; sköta; tilldela administrera; använda; förvalta; handha; nyttja; sköta; tillgodogöra sig; utöva
allocate anvisa; bestämma; tilldela allokera; lägga av; reservera; spara
allot tilldela
apply administrera; dela ut; sköta; tilldela anbringa; anmäla sig; ansöka; använda; använda sig av; använda sig utav; applicera; bruka; nyttja; skriva in sig; tillgodogöra sig
assign tilldela
award foga sig; rätta sig efter
bestow ge en present
bestow on tilldela
confer tilldela dela ut; fördela; skicka runt
give tilldela avge; deklarera; dela ut; donera; förse; ge; ge en present; leverera; lämna ut; lämna över; räcka; skicka; skänka; tillföra; upge; överlämna; överräcka
inflict tilldela; tillfoga
nurse administrera; dela ut; sköta; tilldela amma; bry sig om; hålla kär; sköta; sköta om; smeka; sörja för; ta hand om; vårda
reallocate anslå; omfördela; tilldela
reallot anslå; omfördela; tilldela
redistribute land anslå; omfördela; tilldela
OtherRelated TranslationsOther Translations
allocate allokera
allot tillmäta
apply hänvända
assign tilldela
award tilldela tilldöma; tillerkänna
bestow tilldela
confer tilldela samråda; överlägga
give avgiva; giva; presenta
inflict tillfoga
nurse barnsköterska; uppamma

Synonyms for "tilldela":


Wiktionary Translations for tilldela:

tilldela
verb
 1. bestow

Cross Translation:
FromToVia
tilldela confer conférer — Attribuer