Summary


Swedish

Detailed Translations for tillåta from Swedish to English

tillåta:

tillåta verb (tillåter, tillåtit, tillät)

 1. tillåta
  to allow
  • allow verb (allows, allowed, allowing)
 2. tillåta
  to concede; to grant; to allow; to permit; to submit to; to admit; to tolerate; to authorize; to authorise; to give one's fiat to
  • concede verb (concedes, conceded, conceding)
  • grant verb (grants, granted, granting)
  • allow verb (allows, allowed, allowing)
  • permit verb (permits, permitted, permitting)
  • submit to verb (submits to, submitted to, submitting to)
  • admit verb (admits, admited, admiting)
  • tolerate verb (tolerates, tolerated, tolerating)
  • authorize verb, amerikan (authorizes, authorized, authorizing)
  • authorise verb, engelsk
  • give one's fiat to verb (gives one's fiat to, gave one's fiat to, giving one's fiat to)
 3. tillåta
  to allow; to permit; to agree; to accept
  • allow verb (allows, allowed, allowing)
  • permit verb (permits, permitted, permitting)
  • agree verb (agrees, agreed, agreeing)
  • accept verb (accepts, accepted, accepting)
 4. tillåta
  to permit; to allow
  • permit verb (permits, permitted, permitting)
  • allow verb (allows, allowed, allowing)
 5. tillåta
  to grant; to authorize; to permit; to authorise
  • grant verb (grants, granted, granting)
  • authorize verb, amerikan (authorizes, authorized, authorizing)
  • permit verb (permits, permitted, permitting)
  • authorise verb, engelsk
 6. tillåta
  to allow
  – To permit someone else to perform an action. For example, to let someone else see your online status, send you messages, or see your public Messenger information. 1
  • allow verb (allows, allowed, allowing)
 7. tillåta (bevilja)
  to concede; to agree with; to grant; to allow; to yield; to permit; to give in
  • concede verb (concedes, conceded, conceding)
  • agree with verb (agrees with, agreed with, agreeing with)
  • grant verb (grants, granted, granting)
  • allow verb (allows, allowed, allowing)
  • yield verb (yields, yielded, yielding)
  • permit verb (permits, permitted, permitting)
  • give in verb (gives in, gave in, giving in)

Conjugations for tillåta:

presens
 1. tillåter
 2. tillåter
 3. tillåter
 4. tillåter
 5. tillåter
 6. tillåter
imperfekt
 1. tillåtit
 2. tillåtit
 3. tillåtit
 4. tillåtit
 5. tillåtit
 6. tillåtit
framtid 1
 1. kommer att tillåta
 2. kommer att tillåta
 3. kommer att tillåta
 4. kommer att tillåta
 5. kommer att tillåta
 6. kommer att tillåta
framtid 2
 1. skall tillåta
 2. skall tillåta
 3. skall tillåta
 4. skall tillåta
 5. skall tillåta
 6. skall tillåta
conditional
 1. skulle tillåta
 2. skulle tillåta
 3. skulle tillåta
 4. skulle tillåta
 5. skulle tillåta
 6. skulle tillåta
perfekt particip
 1. har tillät
 2. har tillät
 3. har tillät
 4. har tillät
 5. har tillät
 6. har tillät
imperfekt particip
 1. hade tillät
 2. hade tillät
 3. hade tillät
 4. hade tillät
 5. hade tillät
 6. hade tillät
blandad
 1. tillåt!
 2. tillåt!
 3. tillått
 4. tillåtande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for tillåta:

NounRelated TranslationsOther Translations
accept acceptera
grant skotskt stipendium; stipendium; studiekassa
permit biljett; fraktsedel; fri lejd; fribiljett; följesedel; identifikationskort; inträdesbiljett; inträdestillstånd; körkort; lejdbrev; lov; pass; passerbrev; passersedel; tillstånd; tillåtelse
yield avans; avkastning; behållning; förtjänst; profit; skörd; utbyte; vinning; vinst; överskott
VerbRelated TranslationsOther Translations
accept tillåta acceptera; acceptera en gåva; emotta; erkänna; ge efter för; godkänna; låta ske; stå ut med; ta emot; ta emot en gåva
admit tillåta auktorisera; avslöja; befullmäktiga; bekänna; bemyndiga; bikta; erkänna; godkänna; medge; släppa in; säga saningen; tillstå; uppenbara
agree tillåta avtala; backa upp; hålla med; instämma; motsvara; nicka; vara ense; överenskomma; överensstämma
agree with bevilja; tillåta instämma
allow bevilja; tillåta auktorisera; befullmäktiga; bemyndiga; foga sig; godkänna; rätta sig efter
authorise tillåta auktorisera; befoga; befullmäktiga; bemyndiga; ge fullmakt åt; godkänna
authorize tillåta auktorisera; befoga; befullmäktiga; bemyndiga; ge behörighet; ge fullmakt åt; godkänna
concede bevilja; tillåta
give in bevilja; tillåta ge sig; ge upp; kapitulera; lämna in
give one's fiat to tillåta auktorisera; befullmäktiga; bemyndiga; godkänna
grant bevilja; tillåta foga sig; förhöra; ge en present; rätta sig efter; utfråga
permit bevilja; tillåta auktorisera; befullmäktiga; bemyndiga; godkänna
submit to tillåta acceptera; ge efter för; låta ske; stå ut med; ta; tåla; underkasta sig
tolerate tillåta auktorisera; bemyndiga; bära; stå ut med; tolerera; uthärda
yield bevilja; tillåta avstå; avträda; uppge; utlämna; överge
OtherRelated TranslationsOther Translations
accept anamma; godta; godtaga; hörsamma
admit medgiva; vidkännas
agree samsas; samtycka; sämjas
agree with införstådd
allow medgiva
give in ge tappt
grant förunna; tillerkänna; unna; upplåtelse; villfara
permit medgiva; tillståndsbevis
submit to underkasta; underställa
yield förräntning; hemfalla; rendera; reveny
ModifierRelated TranslationsOther Translations
agree i ordning; korrekt

Synonyms for "tillåta":


Wiktionary Translations for tillåta:

tillåta
verb
 1. to give permission to
 2. to be capable of, to permit
 3. to allow (one) to enter on an office or to enjoy a privilege
 4. allow (something) to happen
 5. To allow

Cross Translation:
FromToVia
tillåta permit; allow erlauben — jemandem die Zustimmung oder die Möglichkeit geben
tillåta accept; admit; bear souffrir — Tolérer

Related Translations for tillåta