Summary
Swedish to English:   more detail...
 1. takt:
 2. Wiktionary:


Swedish

Detailed Translations for takt from Swedish to English

takt:

takt [-en] nomen

 1. takt (rytm)
  the cadence
 2. takt (finhet; känslighet; finkänslighet)
  the decency; the consideration; the discretion; the delicacy

Translation Matrix for takt:

NounRelated TranslationsOther Translations
cadence rytm; takt intonation; tonfall
consideration finhet; finkänslighet; känslighet; takt avvägning; beaktning; bort skämmighet; eftertanke; genomtänkande; genomtänkt åsikt; mildhet; observation; reflektion; tanke; åtanke; överläggning; överseende; övervägande; övervägning
decency finhet; finkänslighet; känslighet; takt aktningsvärdig; anständig; anständighet; artighet; dygd; etikett; god uppfostran; hederlighet; hövlighet; ordentlighet; ordning; respektabilitet; rättskaffenhet
delicacy finhet; finkänslighet; känslighet; takt delikatess; finhet; förfriskning; känslighet; läckerbit; mottaglighet; skirhet; smakbit; spädhet; vekhet; ömtålighet
discretion finhet; finkänslighet; känslighet; takt medgivande
OtherRelated TranslationsOther Translations
consideration beaktande; besinnande; besinning; hänsynsfullhet; hänsynstagande; omtanke
decency sedlighet
delicacy finkänsla; läckerhet
discretion diskretion; finkänsla; taktfullhet; urskillning

Synonyms for "takt":


Wiktionary Translations for takt:

takt
noun
 1. musical designation
 2. measure or beat of movement
 3. music: section of a staff

Related Translations for takt