Swedish

Detailed Translations for stoppa from Swedish to English

stoppa:

stoppa verb (stoppar, stoppade, stoppat)

 1. stoppa (stanna; hejda; hämma)
  to stop; to stem; to bring to a halt; put to a stop; to halt; to bring to a standstill
  • stop verb (stops, stopped, stopping)
  • stem verb (stems, stemmed, stemming)
  • bring to a halt verb (brings to a halt, brought to a halt, bringing to a halt)
  • halt verb (halts, halted, halting)
  • bring to a standstill verb (brings to a standstill, brought to a standstill, bringing to a standstill)
 2. stoppa (laga; fylla)
  to darn; to fill up; to mend
  • darn verb (darns, darned, darning)
  • fill up verb (fills up, filled up, filling up)
  • mend verb (mends, mended, mending)
 3. stoppa (fördröja; uppehålla; avhålla)
  to delay; to retard; to deter; to stop
  • delay verb (delaies, delayed, delaying)
  • retard verb (retards, retarded, retarding)
  • deter verb (deters, deterred, deterring)
  • stop verb (stops, stopped, stopping)
 4. stoppa (stanna; hindra)
  stopping; to force something to stop
 5. stoppa
  to put a stop to
  • put a stop to verb (puts a stop to, put a stop to, putting a stop to)
 6. stoppa (fylla; proppa; späcka)
  to stuff
  • stuff verb (stuffs, stuffed, stuffing)
 7. stoppa (stoppa sockor)
  to darn
  • darn verb (darns, darned, darning)
 8. stoppa (stilla; hämma)
  to staunch; to stop
  • staunch verb (staunchs, staunched, staunching)
  • stop verb (stops, stopped, stopping)
 9. stoppa (stanna)
  to to be stopped
 10. stoppa (hålla tillbaka; hindra)
  to restrain; to dissuade; to hold back; to obstruct; to discourage; to stop
  • restrain verb (restrains, restrained, restraining)
  • dissuade verb (dissuades, dissuaded, dissuading)
  • hold back verb (holds back, held back, holding back)
  • obstruct verb (obstructs, obstructed, obstructing)
  • discourage verb (discourages, discouraged, discouraging)
  • stop verb (stops, stopped, stopping)
  to prevent
  – stop (someone or something) from doing something or being in a certain state 1
  • prevent verb (prevents, prevented, preventing)
   • We must prevent the cancer from spreading1
 11. stoppa (sluta)
  to stop
  – To halt a process or action, typically without restoring the prior state. 2
  • stop verb (stops, stopped, stopping)

Conjugations for stoppa:

presens
 1. stoppar
 2. stoppar
 3. stoppar
 4. stoppar
 5. stoppar
 6. stoppar
imperfekt
 1. stoppade
 2. stoppade
 3. stoppade
 4. stoppade
 5. stoppade
 6. stoppade
framtid 1
 1. kommer att stoppa
 2. kommer att stoppa
 3. kommer att stoppa
 4. kommer att stoppa
 5. kommer att stoppa
 6. kommer att stoppa
framtid 2
 1. skall stoppa
 2. skall stoppa
 3. skall stoppa
 4. skall stoppa
 5. skall stoppa
 6. skall stoppa
conditional
 1. skulle stoppa
 2. skulle stoppa
 3. skulle stoppa
 4. skulle stoppa
 5. skulle stoppa
 6. skulle stoppa
perfekt particip
 1. har stoppat
 2. har stoppat
 3. har stoppat
 4. har stoppat
 5. har stoppat
 6. har stoppat
imperfekt particip
 1. hade stoppat
 2. hade stoppat
 3. hade stoppat
 4. hade stoppat
 5. hade stoppat
 6. hade stoppat
blandad
 1. stoppa!
 2. stoppa!
 3. stoppad
 4. stoppande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for stoppa:

NounRelated TranslationsOther Translations
delay anstånd; frist; försening; förskjutning; respit; senareläggande; uppskjutande; uppskjutning; uppskov
fill up avslutning; bihang; bilaga; fullständighet; slutförande; supplement; tillägg
halt hållplats
stem antenn; för; förstäv; handtag; ordstam; rotord; stäv
stop försening; hållplats; paus; väntan
stopping avspärrning; fyllande; förhindrande; hinder; stanna; stopp; stoppande; tillstoppande
stuff artiklar; besittningar; brutna stenar; cannabis; gods; grejor; handelsvaror; hasch; kalk; material; produkter; saker
VerbRelated TranslationsOther Translations
bring to a halt hejda; hämma; stanna; stoppa bringa till stillastående
bring to a standstill hejda; hämma; stanna; stoppa bringa till stillastående
darn fylla; laga; stoppa; stoppa sockor
delay avhålla; fördröja; stoppa; uppehålla falla över; fördröja; tveka; tänka över; uppehålla
deter avhålla; fördröja; stoppa; uppehålla avskräcka; dekouragera; tveka; tänka över
discourage hindra; hålla tillbaka; stoppa demoralisera; göra modfälld; inte uppmuntra; motarbeta; slå ned modet på; slå ner
dissuade hindra; hålla tillbaka; stoppa
fill up fylla; laga; stoppa fylla; fylla på; fylla på bränsle; fylla tanken; fylla upp; göra fullständig; göra komplett; komplettera; slå igen; smälla igen; tanka
force something to stop hindra; stanna; stoppa
halt hejda; hämma; stanna; stoppa avstanna; bli stående; bringa till stillastående
hold back hindra; hålla tillbaka; stoppa
mend fylla; laga; stoppa bota; godgöra; iståndsätta; laga; lappa; läka; reparera; återställa
obstruct hindra; hålla tillbaka; stoppa avspärra; barrikadera; blockera; blokkera; förebygga; förhindra; hindra; motarbeta; orsaka misslyckande; sabotera; spärra; täppa till
prevent hindra; hålla tillbaka; stoppa förebygga; förhindra; hindra; motarbeta
put a stop to stoppa
put to a stop hejda; hämma; stanna; stoppa
restrain hindra; hålla tillbaka; stoppa avhålla från; begränsa; behärska; bestämma över; bromsa; hindra; hålla i schack; inskränka; kontrollera; lägga band på; tygla; återhålla
retard avhålla; fördröja; stoppa; uppehålla bromsa; fördröja; förhala; försena; försinka; hämma; retardera; uppehålla
staunch hämma; stilla; stoppa
stem hejda; hämma; stanna; stoppa hindra; motarbeta
stop avhålla; fördröja; hejda; hindra; hämma; hålla tillbaka; sluta; stanna; stilla; stoppa; uppehålla ajournera; avstanna; besluta; bestämma; bli stående; bringa till stillastående; bromsa in; flytta fram; fylla hål; ge upp; hindra; häfta; klibba fast; komma till en ände; köra fast; motarbeta; sakta ner; skjuta upp; sluta; stå stilla; täta hål; upphöra; överge
stopping hindra; stanna; stoppa
stuff fylla; proppa; späcka; stoppa packa in; stuva
to be stopped stanna; stoppa
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
staunch fast; stå på
OtherRelated TranslationsOther Translations
delay dröjsmål; eftersläpning; fördröjning; sinka
fill up supplera
halt anhalt
obstruct obstruera
prevent avstyra
put a stop to stävja
restrain avhålla
stem dämma
stop tillstoppa
stuff jox; stoff
ModifierRelated TranslationsOther Translations
darn jäklar; skit också

Synonyms for "stoppa":


Wiktionary Translations for stoppa:

stoppa
verb
 1. stitch with thread
 2. provide cushion
 3. to stop (a process etc.)
 4. computing: to terminate a process prior to completion
 5. to halt, stop, eliminate
 6. to stop, hinder
 7. cause (something) to cease moving
 8. cause (something) to come to an end
 9. to fill (something) up in a compressed manner

Cross Translation:
FromToVia
stoppa stuff ausstopfen — etwas vollständig befüllen, bis die Leere gefüllt ist
stoppa put stecken — (transitiv) etwas in etwas anderes hineindrücken oder einfügen
stoppa stuff stopfen — etwas verformbar irgendwo hineindrücken
stoppa mend; darn stopfen — einen Schaden an einem Kleidungsstück mit Faden und Nadel ausbessern, so dass eine Art Gewebe entsteht

Related Translations for stoppa