Swedish

Detailed Translations for slutföra from Swedish to English

slutföra:

slutföra verb (slutför, slutförde, slutfört)

 1. slutföra
  to conclude
  • conclude verb (concludes, concluded, concluding)
 2. slutföra (fortsätta; gå vidare med; fortgå)
  to continue; to proceed; to pursue the subject; to go through with it; to persist; to carry on; hold on; to go on; to keep on; to keep up; to move on; to let last; to get on
  • continue verb (continues, continued, continuing)
  • proceed verb (proceeds, proceeded, proceeding)
  • pursue the subject verb (pursues the subject, pursued the subject, pursuing the subject)
  • go through with it verb (goes through with it, went through with it, going through with it)
  • persist verb (persists, persisted, persisting)
  • carry on verb (carry on, carried on, carrying on)
  • hold on verb
  • go on verb (goes on, went on, going on)
  • keep on verb (keeps on, kept on, keeping on)
  • keep up verb (keeps up, kept up, keeping up)
  • move on verb (moves on, moved on, moving on)
  • let last verb (lets last, let last, letting last)
  • get on verb (gets on, got on, getting on)
 3. slutföra (avsluta; fullborda)
 4. slutföra (göra klart)
  to finish; to get ready
  • finish verb (finishes, finished, finishing)
  • get ready verb (gets ready, got ready, getting ready)

Conjugations for slutföra:

presens
 1. slutför
 2. slutför
 3. slutför
 4. slutför
 5. slutför
 6. slutför
imperfekt
 1. slutförde
 2. slutförde
 3. slutförde
 4. slutförde
 5. slutförde
 6. slutförde
framtid 1
 1. kommer att slutföra
 2. kommer att slutföra
 3. kommer att slutföra
 4. kommer att slutföra
 5. kommer att slutföra
 6. kommer att slutföra
framtid 2
 1. skall slutföra
 2. skall slutföra
 3. skall slutföra
 4. skall slutföra
 5. skall slutföra
 6. skall slutföra
conditional
 1. skulle slutföra
 2. skulle slutföra
 3. skulle slutföra
 4. skulle slutföra
 5. skulle slutföra
 6. skulle slutföra
perfekt particip
 1. har slutfört
 2. har slutfört
 3. har slutfört
 4. har slutfört
 5. har slutfört
 6. har slutfört
imperfekt particip
 1. hade slutfört
 2. hade slutfört
 3. hade slutfört
 4. hade slutfört
 5. hade slutfört
 6. hade slutfört
blandad
 1. slutför!
 2. slutför!
 3. slutförd
 4. slutförande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for slutföra:

NounRelated TranslationsOther Translations
finish avsluta; faner; fanerskiva; fasad; fernissa; finputsa; göra färdigt; lägga sista handen på; prata till punkt; prata till slut; slut; slutreplik; tala färdigt; ända
keep up hålla uppe
VerbRelated TranslationsOther Translations
carry on fortgå; fortsätta; gå vidare med; slutföra
conclude slutföra avsluta; deducera; dra den slutsatsen; föra till ett slut; härleda; sluta; sluta sig till
continue fortgå; fortsätta; gå vidare med; slutföra arbeta vidare; bestå; bibehålla; fortgå; fortsätta; förlänga; permanenta; pågå; ta det längre
ended avsluta; fullborda; slutföra
finish göra klart; slutföra använda upp; avsluta; besluta; bestämma; bli färdig med; bättra på; dekorera; dricka; dricka upp; fixa; fullborda; fullfölja tävlingen; färdigställa; få det gjort; få det ur världen; föra till ett slut; garnera; göra fullständig; göra i ordning; komma i mål; komma till en ände; komma till ett slut; komplettera; pryda; rensa ut; sluta; städa ur; ta kål på; tala ut; tömma; utsira; äta; äta upp
finished avsluta; fullborda; slutföra
get on fortgå; fortsätta; gå vidare med; slutföra dra; fara åt helvete; försvinna; komma vidare; komma överens; stick
get ready göra klart; slutföra avsluta; bereda; färdigställa; förbereda; göra redo; preparera
go on fortgå; fortsätta; gå vidare med; slutföra dra ihop sig; fortsätta; gå vidare; kontrahera; ta det längre
go through with it fortgå; fortsätta; gå vidare med; slutföra
hold on fortgå; fortsätta; gå vidare med; slutföra framhärda; förbli fäst vid; hålla fast vid; hålla ut; vara ihärdig
keep on fortgå; fortsätta; gå vidare med; slutföra fortsätta att; framhärda; gnata; hålla ut; insistera; tjata; vara ihärdig; vara jobbig
keep up fortgå; fortsätta; gå vidare med; slutföra bevara; framhärda; hålla fram; hålla upp; hålla ut; hålla vid makt; underhålla; uppehålla; upprätthålla; vara ihärdig; vidmakthålla
let last fortgå; fortsätta; gå vidare med; slutföra
move on fortgå; fortsätta; gå vidare med; slutföra dra; driva framåt; fara åt helvete; framdriva; försvinna; stick; åka vidare
persist fortgå; fortsätta; gå vidare med; slutföra bära; fasthålla vid; fortgå; framhärda; förbli ståndaktig; hålla ut; insistera; pågå; stå ut med; uthärda; vara ihärdig
proceed fortgå; fortsätta; gå vidare med; slutföra arbeta; fortsätta; fungera
pursue the subject fortgå; fortsätta; gå vidare med; slutföra
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
finished avslutad; avslutat; fullständig; fullständigt; färdig; färdig kokad; färdigt; färdigt kokad; gjort; i bitar; kaputt; krossad; krossat; slut; slutkörd; slutkört; sönder; tillräckligt kokat
OtherRelated TranslationsOther Translations
carry on bedriva; idka
conclude avsluta; konkludera; slutbehandla
continue fortbestå; fortfara; fortlöpa; fortvara
finish absolvera; avsluta; fullborda; tillända; ytbehandling
go on fortfara; traggla
proceed bege; förfara; utgå

Synonyms for "slutföra":


Wiktionary Translations for slutföra:

slutföra
verb
 1. to finish completely
 2. to complete
 3. to finish

Cross Translation:
FromToVia
slutföra end; finish; complete; terminate; close; wind up; conclude beenden — (transitiv) mit etwas aufhören, etwas zum Abschluss bringen, eine Tätigkeit einstellen

Related Translations for slutföra