Swedish

Detailed Translations for paus from Swedish to English

paus:

paus [-en] nomen

 1. paus (uppehåll; avbrott)
  the break; the intermission; the pause; the interval
 2. paus
  the rest-break; the intermission; the break; the interval
 3. paus
  the intervals; the intermission; the pauses
 4. paus (parlamentsuppehåll; avbrott; ferier)
  the recess
 5. paus (rast)
  the recess; the rest-break; the pause; the break
 6. paus (halvtid)
  the half-time score; the rest
 7. paus (stöd; vila)
  the rest
  • rest [the ~] nomen
 8. paus (mellanspel)
  the interlude
 9. paus (väntan)
  the stop; the wait
 10. paus (avbrott; uppehåll; avbrytande)
  the interruption; the intermission

Translation Matrix for paus:

NounRelated TranslationsOther Translations
break avbrott; paus; rast; uppehåll avbrott; brott; flykt; fraktur; intervall; lunchrast; rast; rymning; räddning
half-time score halvtid; paus
interlude mellanspel; paus
intermission avbrott; avbrytande; paus; uppehåll arbetspaus
interruption avbrott; avbrytande; paus; uppehåll avbrott; avbrytande; inbrytande
interval avbrott; paus; uppehåll avbrott; intervall; tillfällig; tonavstånd
intervals paus intervaller; mellanrum
pause avbrott; paus; rast; uppehåll fristad; tillflykt; tillflyktsort
pauses paus
recess avbrott; ferier; parlamentsuppehåll; paus; rast kostnadsreduktion; skreva; spricka; springa; utgiftsminskning; vrå
rest halvtid; paus; stöd; vila avlagring; lämning; rest; sediment; vilande
rest-break paus; rast
stop paus; väntan försening; hållplats
wait paus; väntan
VerbRelated TranslationsOther Translations
break bli bristfällig; brista; bryta; bryta sönder; dagas; falla sönder; gry; gå av; gå sönder; krossa; ljusna; slänga in; slå i bitar; slå sönder; ta sönder på flit; uppföra sig illa
pause pausa; rasta; ta en paus; vila
rest lägga till vila; vila; vila sig
stop ajournera; avhålla; avstanna; besluta; bestämma; bli stående; bringa till stillastående; bromsa in; flytta fram; fylla hål; fördröja; ge upp; hejda; hindra; häfta; hämma; hålla tillbaka; klibba fast; komma till en ände; köra fast; motarbeta; sakta ner; skjuta upp; sluta; stanna; stilla; stoppa; stå stilla; täta hål; uppehålla; upphöra; överge
wait invänta; vänta på
OtherRelated TranslationsOther Translations
break bristning; spräcka; vilopaus
intermission mellanakt
interruption intermission
interval mellanakt; mellantid; tonsteg
pause vilopaus
recess urtagning
stop tillstoppa
wait vänta

Synonyms for "paus":


Wiktionary Translations for paus:

paus
noun
 1. break between performances or sessions
 2. rest or pause, usually from work
 3. temporary stop or rest
 4. a break, pause or vacation
 5. relief from exertion; state of quiet and recreation
 6. pause of a specified length in a piece of music

Cross Translation:
FromToVia
paus recess PauseSchule: Unterbrechung des Unterrichtes
paus break; pause PauseUnterbrechung einer Tätigkeit
paus rest; break RastUnterbrechung einer Reise oder Wanderung zur Erholung
paus pause; break; intermission; recess; interlude; lull; respite; interval; rest pausesuspension, interruption momentanée d’une action.
paus calmness; composure; peacefulness; stillness; tranquility; deadlock; immobility; inaction; stagnation; repose; rest; break; intermission; pause; recess; interlude; lull; respite; interval; calm; quiet reposprivation, cessation de mouvement, d’activité ou d’effort,.
paus rest silence — Terme de solfège.
paus truce trêve — Cessation de tout acte d’hostilité

Related Translations for paus