Swedish

Detailed Translations for olustig from Swedish to English

olustig:

olustig nomen

  1. olustig
    the apathy; the dullness; the listlessness; the tepidness

Translation Matrix for olustig:

NounRelated TranslationsOther Translations
apathy olustig apati; handlingsförlamning
dullness olustig blekhet; dumhet; duvenhet; enfald; entonighet; faddhet; färglöshet; gråhet; gulblekhet; likformighet; monotoni; obeslutsam; tristhet
listlessness olustig långsamhet
tepidness olustig
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
inconvenient obehagligt; obekväm; obekvämt; olustig; olustigt besvärlig; besvärligt; förarglig; förargligt; oangenäm; oangenämt; obekväm; obekvämt; oläglig; olägligt; olämplig; olämpligt; opraktiskt; otrevlig; otrevligt; oöverskådligt; plågsamt; retsamt; svåröverskådlig; svåröverskådligt
listless olustig; olustigt apatisk; apatiskt; avmattad; avmattat; förslöat; försoffad; försoffat; likgiltigt; liknöjd; liknöjt; livlös; livlöst; lojt; lustlöst; långsamt; matt; ointresserad; ointresserat; ouppmärksamt; slappt; slö; slött; sölig; söligt; tråkigt; trög; trögt
uncomfortable obehagligt; obekväm; obekvämt; olustig; olustigt illa till mods; oangenämt; obehaglig; obehagligt; obekvämt
OtherRelated TranslationsOther Translations
apathy försoffning; viljelöshet
listlessness håglöshet; liknöjdhet

Synonyms for "olustig":