Swedish

Detailed Translations for kungörande from Swedish to English

kungörande:

kungörande [-ett] nomen

 1. kungörande (publikation; publicering; offentliggörande)
  the publication; the disclosure; the proclamation; the announcement; the declaration

Translation Matrix for kungörande:

NounRelated TranslationsOther Translations
announcement kungörande; offentliggörande; publicering; publikation kunggörelse; kungörelse; meddelande; nyhet; proklamation; tillkännagivande; upplysning; upprop
declaration kungörande; offentliggörande; publicering; publikation brev; certifikat; definition; deklaration; diplom; förklaring; kommentar; kunggörelse; offentliggörande; proklamation; proklamering; publikation; skatteformulär; tillkännagivande; upprop; urkund; utelämning; uttalande; uttryck; yttrande; åsiktsförklaring
disclosure kungörande; offentliggörande; publicering; publikation avslöjande; offentliggörande; publikation; tillkännagivande; upptäckt; yppande; överraskande upptäckt
proclamation kungörande; offentliggörande; publicering; publikation deklaration; kunggörelse; kungörelse; offentliggörande; proklamation; proklamering; publikation; tillkännagivande; upprop
publication kungörande; offentliggörande; publicering; publikation deklaration; kunggörelse; offentliggörande; proklamation; proklamering; publikation; publisera; skrift; tillkännagivande; tryckalster; upprop
OtherRelated TranslationsOther Translations
announcement bebådelse; förkunnande; förkunnelse
declaration angivning; uppgivande
proclamation förkunnelse
publication utgivning; utsändning

kungörande form of kungöra:

kungöra verb (kungörar, kungjorde, kungjort)

 1. kungöra (proklamera; tillkännage; påbjuda; deklarera; förkunna offentligt)
  to proclaim; to give notice of; to call
  • proclaim verb (proclaims, proclaimed, proclaiming)
  • give notice of verb (gives notice of, gave notice of, giving notice of)
  • call verb (calls, called, calling)
 2. kungöra
 3. kungöra
  to announce
  • announce verb (announces, announced, announcing)
 4. kungöra (anmäla; avisera; förkunna)
  to inform; to announce
  • inform verb (informs, informed, informing)
  • announce verb (announces, announced, announcing)
 5. kungöra (påbjuda)
  to dedicate; to commission; to decree; to devote; to order; to dictate; to charge; to rule; to exert power; to force; to command
  • dedicate verb (dedicates, dedicated, dedicating)
  • commission verb (commissions, commissioned, commissioning)
  • decree verb (decrees, decreed, dercreeing)
  • devote verb (devotes, devoted, devoting)
  • order verb (orders, ordered, ordering)
  • dictate verb (dictates, dictated, dictating)
  • charge verb (charges, charged, charging)
  • rule verb (rules, ruled, ruling)
  • exert power verb (exerts power, exerted power, exerting power)
  • force verb (forces, forced, forcing)
  • command verb (commands, commanded, commanding)

Conjugations for kungöra:

presens
 1. kungörar
 2. kungörar
 3. kungörar
 4. kungörar
 5. kungörar
 6. kungörar
imperfekt
 1. kungjorde
 2. kungjorde
 3. kungjorde
 4. kungjorde
 5. kungjorde
 6. kungjorde
framtid 1
 1. kommer att kungöra
 2. kommer att kungöra
 3. kommer att kungöra
 4. kommer att kungöra
 5. kommer att kungöra
 6. kommer att kungöra
framtid 2
 1. skall kungöra
 2. skall kungöra
 3. skall kungöra
 4. skall kungöra
 5. skall kungöra
 6. skall kungöra
conditional
 1. skulle kungöra
 2. skulle kungöra
 3. skulle kungöra
 4. skulle kungöra
 5. skulle kungöra
 6. skulle kungöra
perfekt particip
 1. har kungjort
 2. har kungjort
 3. har kungjort
 4. har kungjort
 5. har kungjort
 6. har kungjort
imperfekt particip
 1. hade kungjort
 2. hade kungjort
 3. hade kungjort
 4. hade kungjort
 5. hade kungjort
 6. hade kungjort
blandad
 1. kungör!
 2. kungör!
 3. kungörande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for kungöra:

NounRelated TranslationsOther Translations
call fågelsång; kallelse; ljudsignal; lockrop; ringa; ringning; rop; ropande; samtal; telefon meddelande; tonsignal
charge anklagelse; avgift; elektrisk laddning; tillägg; väcka åtal mot; åtalspunkt
command anvisning; befallning; bestämmanderätt; frontposition; föreskrift; herravälde; instruktion; kommando; kommendering; kontroll; ledande; ledning; makt; myndighet; order; stickreplik; undervisning; uppdrag; uppgift; vink; övervälde
commission anförtroende; anställning; bemyndigande; jobb; mäklare avgift; provision; tillslutnings provision; tjänsteuppdrag; uppdrag; utnämning; ärende
decree avgörande; beslut; dekret; förklaring; förordning; mått; påbud; påpud; statsfullmäktigebeslut
force armé; beväpnade styrkor; drivfjäder; drivkraft; forcera; mannakraft; motor; människokraft; stridsmakt; styrka; trycka på; våldsamhet
order Z-ordning; anvisning; band; befallning; beställning; dekoration; dekorering; föreskrift; instruktion; kommando; orden; ordensband; order; regelbundenhet; regelmässighet; stickreplik; tjänsteuppdrag; undervisning; uppdrag; uppgift; vink; z-ordning
rule auktoritet; bestämmelse; dominans; filter; föreskrift; förtryck; grundregel; makt; maxim; myndighet; naturlig lag; officiell föreskrift; princip; regel; regering; regim; styrelse; välde
VerbRelated TranslationsOther Translations
announce anmäla; avisera; förkunna; kungöra anmäla; annonsera; förklara; förkunna; göra sin åsikt hörd; informera; meddela; proklamera; reportera; tillkännage
call deklarera; förkunna offentligt; kungöra; proklamera; påbjuda; tillkännage anropa; anropa funktion; benämna; kalla; kalla ihop; kalla på; kalla över; nämna; ringa; ringa på dörren; ringa upp; ropa; samla; skrika; snudda vid; telefonera
charge kungöra; påbjuda anklaga; befalla; beordra; beräkna; beskylla; beställa; fakturera; kalkylera; klandra; kommendera; kompromettera; misstänka; ordna; rikta misstankar mot; ta betalt; åtala; överagera
command kungöra; påbjuda anföra; befalla; beordra; föra befälet över; föra kommando över; kommandera; kommendera; leda
commission kungöra; påbjuda
decree kungöra; påbjuda bestämma; förordna; påbjuda
dedicate kungöra; påbjuda dedicera; hänge
devote kungöra; påbjuda dedicera; hänge
dictate kungöra; påbjuda diktera; diktera ett brev; föreskriva; förestava
exert power kungöra; påbjuda ge uppdrag; kommandera
force kungöra; påbjuda driva; forcera; förmå; förpliktiga; tvinga; våldföra
give notice of deklarera; förkunna offentligt; kungöra; proklamera; påbjuda; tillkännage tillkännage
inform anmäla; avisera; förkunna; kungöra anmäla; berätta; förklara; göra känt; göra sin åsikt hörd; göra uppmärksam på; informera; instruera; meddela; rapportera; reportera; tillkännage; upplysa
order kungöra; påbjuda befalla; beordra; beställa; bestämma; diktera; diktera ett brev; föra befälet över; föra kommando över; föreskriva; förestava; förordna; ge uppdrag; gruppera; göra i ordning; indela; katalogisera; klassifiera; kommandera; kommendera; ordna; påbjuda; reglera; ringa till; se till; sortera
proclaim deklarera; förkunna offentligt; kungöra; proklamera; påbjuda; tillkännage förkunna; proklamera; ropa ut; tillkännage; tillkännage namn; utlysa
rule kungöra; påbjuda ge uppdrag; kommandera; sprida en sjukdom
to declare kungöra
to decree kungöra
to ordain kungöra
OtherRelated TranslationsOther Translations
announce bekantgöra; eklatera; pålysa
call anrop; lockljud; purra; påhälsning; påringning; tillrop; uppfordra; uppkalla; visit
charge förvar; påbörda; tillvitelse; uppladdning
command anförande; betinga; föreläggande
commission kommission; kurtage; uppdraga
decree dekretera; resolvera; skickelse
dedicate tillägna
devote ägna
dictate dekretera; diktat
force avtvinga; framtvinga; påtvinga
give notice of notificera
inform delge; delgiva; inkoppla
order föreläggande; förskriva; förständiga; rekvisition; tillsägelse; tinga
proclaim bekantgöra
rule regera
ModifierRelated TranslationsOther Translations
devote älskad; älskat

Synonyms for "kungöra":


Wiktionary Translations for kungöra:

kungöra
verb
 1. to indicate publicly; to proclaim
 2. to make known public