Swedish

Detailed Translations for köp from Swedish to English

köp:

köp [-ett] nomen

 1. köp
  the acquisition; the purchase; the gain; the shoppings; the profit
 2. köp (förvärv; inköp; uppköp)
  the acquisition; the buy; the procurance; the purchasing; the obtaining
  the purchase
  – the acquisition of something for payment 1
  • purchase [the ~] nomen
   • they closed the purchase with a handshake1
  the buying
  – the act of buying 1
  • buying [the ~] nomen
   • buying and selling fill their days1
  the acquiring
  – the act of acquiring something 1
  • acquiring [the ~] nomen
   • I envied his talent for acquiring1
 3. köp (inköp; förvärv)
  the purchase
 4. köp (fynd; kap)
  the haggling; the bargain

Translation Matrix for köp:

NounRelated TranslationsOther Translations
acquiring förvärv; inköp; köp; uppköp lärande
acquisition förvärv; inköp; köp; uppköp
bargain fynd; kap; köp affär; billigt köp; erbjudande; fynd; köpslående; prutande; specialerbjudande; transaktion
buy förvärv; inköp; köp; uppköp
buying förvärv; inköp; köp; uppköp
gain köp avans; avkastning; behållning; förtjänst; profit; vinning; vinst; överskott
haggling fynd; kap; köp bythandel idkande; köpslående; prutande; utbyte
obtaining förvärv; inköp; köp; uppköp erhållit; lyckats få
procurance förvärv; inköp; köp; uppköp
profit köp användbarhet; avans; avkastning; behållning; fördel; förtjänst; nytta; profit; saldo; vinning; vinst; överskott
purchase förvärv; inköp; köp; uppköp absorbera; uppsluka
purchasing förvärv; inköp; köp; uppköp
shoppings köp
VerbRelated TranslationsOther Translations
bargain köpslå; pruta
buy inhandla; köpa
gain bli tyngre; erhålla; förtjäna; förvärva; gå upp i vikt; komma ifatt med; lyckats få; lära; uppnå; vinna
purchase inhandla; köpa
OtherRelated TranslationsOther Translations
acquisition accession; ackvisition; åtkomst
bargain avslut; dagtinga; förmånserbjudande; rampris; schackra
buy inköpa; upphandla
buying upphandling
gain reveny; tillvinna
profit reveny
purchase inköpa; upphandla; upphandling
purchasing upphandling
ModifierRelated TranslationsOther Translations
haggling köpslående; köpslåendet; prutandet

Synonyms for "köp":


Wiktionary Translations for köp:


Cross Translation:
FromToVia
köp delivery; subscription; buying; drawing; supply Bezug — Erwerben oder Erhalten
köp purchase Kauf — der entgeltliche Erwerb einer Ware
köp acquisition; taking over; gain; acquirement; accession acquisitionaction d’acquérir.
köp purchase; acquisition; buy; taking over empletteemploi, choix.
köp deal; purchase; acquisition; fair marchélieu public où l’on vendre les choses nécessaires pour la subsistance et pour les différents besoins de la vie.

Related Translations for köp