Summary
Swedish to English:   more detail...
 1. inspektera:
 2. Wiktionary:


Swedish

Detailed Translations for inspektera from Swedish to English

inspektera:

inspektera verb (inspekterar, inspekterade, inspekterat)

 1. inspektera (visitera; undersöka)
  to examine; to view; to look at; to inspect; see round; to visit; see over; to see
  • examine verb (examines, examined, examining)
  • view verb (views, viewed, viewing)
  • look at verb (looks at, looked at, looking at)
  • inspect verb (inspects, inspected, inspecting)
  • see round verb
  • visit verb (visits, visited, visiting)
  • see over verb
  • see verb (sees, saw, seeing)
 2. inspektera (kolla; undersöka; höra; testa; förhöra)
  to verify; to check; to examine; to audit; to inspect
  • verify verb (verifies, verified, verifying)
  • check verb (checks, checked, checking)
  • examine verb (examines, examined, examining)
  • audit verb (audits, audited, auditing)
  • inspect verb (inspects, inspected, inspecting)
 3. inspektera (undersöka; kontrollera; utvärdera)
  to control; to examine; to survey; to inspect; to view
  • control verb (controls, controlled, controlling)
  • examine verb (examines, examined, examining)
  • survey verb (surveys, surveyd, surveying)
  • inspect verb (inspects, inspected, inspecting)
  • view verb (views, viewed, viewing)
 4. inspektera (se över; kolla)
  to survey; to look over; to inspect
  • survey verb (surveys, surveyd, surveying)
  • look over verb (looks over, looked over, looking over)
  • inspect verb (inspects, inspected, inspecting)
 5. inspektera (titta; se på; betrakta)
  to look; to watch; to look on; to inspect
  • look verb (looks, looked, looking)
  • watch verb (watches, watched, watching)
  • look on verb (looks on, looked on, looking on)
  • inspect verb (inspects, inspected, inspecting)

Conjugations for inspektera:

presens
 1. inspekterar
 2. inspekterar
 3. inspekterar
 4. inspekterar
 5. inspekterar
 6. inspekterar
imperfekt
 1. inspekterade
 2. inspekterade
 3. inspekterade
 4. inspekterade
 5. inspekterade
 6. inspekterade
framtid 1
 1. kommer att inspektera
 2. kommer att inspektera
 3. kommer att inspektera
 4. kommer att inspektera
 5. kommer att inspektera
 6. kommer att inspektera
framtid 2
 1. skall inspektera
 2. skall inspektera
 3. skall inspektera
 4. skall inspektera
 5. skall inspektera
 6. skall inspektera
conditional
 1. skulle inspektera
 2. skulle inspektera
 3. skulle inspektera
 4. skulle inspektera
 5. skulle inspektera
 6. skulle inspektera
perfekt particip
 1. har inspekterat
 2. har inspekterat
 3. har inspekterat
 4. har inspekterat
 5. har inspekterat
 6. har inspekterat
imperfekt particip
 1. hade inspekterat
 2. hade inspekterat
 3. hade inspekterat
 4. hade inspekterat
 5. hade inspekterat
 6. hade inspekterat
blandad
 1. inspektera!
 2. inspektera!
 3. inspekterad
 4. inspekterande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

inspektera [-en] nomen

 1. inspektera (besöka)
  the view; the visit; the inspection

Translation Matrix for inspektera:

NounRelated TranslationsOther Translations
audit bekräftelse; granskning; revision; räkenskapsgranskning; terminsredovisning
check check; kontrollera
control administration; bestämmanderätt; bevakning; förmunderskap; herravälde; inställningsratt; kontroll; makt; myndighet; observation; själv behärskning; tillsyn; uppsikt; vaktande; vård; överinseende; övervakning
inspection besöka; inspektera besiktning; inspektion; kontroll; mönstring; ta förgivet; undersökning
look anblick; ansiktsuttryck; blick; framträdande; min; syn; titt; uttryck; åsyn; ögonkast
survey helhetsbild; interview; kommentera; reportage; rita upp kartan; undersökning; överblicka; översikt
view besöka; inspektera anblick; föreställning; intryck; kikhål; mening; panorama; ståndpunkt; syn; synpunkt; synvinkel; tanke; tankesätt; titthål; uppfattning; utblick; utsikt; vy; åsikt; åsyn; övertygelse
visit besöka; inspektera
watch armbandsur; bevakning; hålla vakten; observation; tillsyn; uppsikt; vaktande; överinseende; övervakning
VerbRelated TranslationsOther Translations
audit förhöra; höra; inspektera; kolla; testa; undersöka granska; pröva
check förhöra; höra; inspektera; kolla; testa; undersöka besiktiga; bromsa; försöka; hålla i schack; kolla; kontrolera; kontrollera; lägga band på; markera; pricka av; pröva; pröva ut; räkna om; slå upp; spåra; testa; titta på; tygla; undersöka
control inspektera; kontrollera; undersöka; utvärdera behärska; besiktiga; bestämma över; dressera; hålla sig själv; hålla tillbaka; kolla; kontrolera; kontrollera; manipulera; pröva; tama; testa; titta på; tämja; underkasta sig; undersöka
examine förhöra; höra; inspektera; kolla; kontrollera; testa; undersöka; utvärdera; visitera anhålla om; besiktiga; examinera; försöka; kolla; kontrolera; kontrollera; pröva; pröva ut; testa; titta på; undersöka
inspect betrakta; förhöra; höra; inspektera; kolla; kontrollera; se på; se över; testa; titta; undersöka; utvärdera; visitera besiktiga; kolla; kontrolera; kontrollera; pröva; ta prov; testa; titta på; undersöka
look betrakta; inspektera; se på; titta kasta en blick på; lika som; se ut att; se ut som; snegla; tyckas; verka; verka vara
look at inspektera; undersöka; visitera besiktiga; betrakta; kika på; kontrolera; observera; se; se på; stirra på; titta på; åskåda
look on betrakta; inspektera; se på; titta bevaka; iaktta; kasta en blick på; observera; snegla; åse
look over inspektera; kolla; se över
see inspektera; undersöka; visitera ana; betrakta; bli medveten om; förstå; hitta; hålla isär; känna; märka; notera; observera; se; skåda; titta på; uppfatta; uppmärksamma; åskåda
see over inspektera; undersöka; visitera
see round inspektera; undersöka; visitera
survey inspektera; kolla; kontrollera; se över; undersöka; utvärdera kartlägga; registrera
verify förhöra; höra; inspektera; kolla; testa; undersöka belägga; besiktiga; bestyrka; bevisa; demonstrera; kolla; kontrolera; kontrollera; pröva; slå upp; testa; titta på; undersöka; verifiera
view inspektera; kontrollera; undersöka; utvärdera; visitera besiktiga; betrakta; kontrolera; observera; se; stirra på; titta på; visa; åskåda
visit inspektera; undersöka; visitera besöka; jäkta; komma förbi; oroa; samlas; ses; träffa varandra; träffas
watch betrakta; inspektera; se på; titta akta; akta sig; besiktiga; betrakta; bevaka; ge akt på; ha uppsikt över; hålla ett öga på; hålla vakt; iaktta; kasta en blick på; kika på; kolla; kontrolera; observera; passa på; patrullera; se; se sig för; smygtitta på; snegla; stanna vaken; stirra på; tillse; titta på; vaka; vara försiktig; vara noga; vara uppmärksam; åse; åskåda; övervaka
OtherRelated TranslationsOther Translations
check checka; koll; kontramärke; kontrollmärke; mota; stävja
control kontrollanordning; kontrollåtgärd; reglage; regleringsanordning
examine syna; tenta; vittja
inspect besikta; syna
inspection beskådan; beskådande; påseende; syning; visitation
look blicka; uppsyn
look at bese
look over bese
see bese; biskopsstift; biskopsämbete
survey exposé; kartläggning; syna; överblick
verify besannas
view förtoning; insyn; sikt; skärskåda
visit gästa; påhälsning; visit
ModifierRelated TranslationsOther Translations
check rutig; rutigt

Synonyms for "inspektera":


Wiktionary Translations for inspektera:

inspektera
verb
 1. view and examine officially
 2. examine critically, scrutinize

Cross Translation:
FromToVia
inspektera check; vet; review überprüfen — nochmals kontrollieren, wiederholt prüfen
inspektera inspect; review; scrutinize inspecterexaminer avec attention.