Swedish

Detailed Translations for förklaring from Swedish to English

förklaring:

förklaring [-en] nomen

 1. förklaring (tolkning; tydning)
  the explanation; the interpretation; the elucidation; the reading; the version
 2. förklaring (instruktion; briefing)
  the instruction; the briefing
 3. förklaring
  the explanation; the information; the particulars
 4. förklaring
  the interpretation
 5. förklaring
  the explanation; the commentary
 6. förklaring
  the legend
  – A key that accompanies a graphic and explains how information is presented. 1
 7. förklaring (tillkännagivande)
  the declaration
 8. förklaring (klargörande; illustration)
  the elucidation
 9. förklaring (dekret; påpud)
  the decree
 10. förklaring (förhärligande)
  the glorification; the idolizing
 11. förklaring (parafras; översättning; omskrivning)
  the paraphrase

Translation Matrix for förklaring:

NounRelated TranslationsOther Translations
briefing briefing; förklaring; instruktion
commentary förklaring rapport
declaration förklaring; tillkännagivande brev; certifikat; definition; deklaration; diplom; kommentar; kunggörelse; kungörande; offentliggörande; proklamation; proklamering; publicering; publikation; skatteformulär; tillkännagivande; upprop; urkund; utelämning; uttalande; uttryck; yttrande; åsiktsförklaring
decree dekret; förklaring; påpud avgörande; beslut; dekret; förordning; mått; påbud; statsfullmäktigebeslut
elucidation förklaring; illustration; klargörande; tolkning; tydning uppklarning
explanation förklaring; tolkning; tydning information; uppklarning
glorification förhärligande; förklaring
idolizing förhärligande; förklaring
information förklaring data; fakta; information; informerande; tillkännagivande; uppklarning; upplysning
instruction briefing; förklaring; instruktion anvisning; befallning; bruksanvisning; föreskrift; handbok; instruction; instruktion; kurs; lektion; lärande; läxa; order; stickreplik; tjänsteuppdrag; undervisning; uppdrag; uppgift; vink
interpretation förklaring; tolkning; tydning tankesätt
legend förklaring berättelse; bildtext; historia; legend; marginalanteckning; marginalnot; myt; randanmärkning; saga
paraphrase förklaring; omskrivning; parafras; översättning
particulars förklaring
reading förklaring; tolkning; tydning dogm; lektyr; läsart; läslektion; läsning; religiös doktrin; tankesätt; troslära; version
version förklaring; tolkning; tydning dogm; läsart; läsning; religiös doktrin; tankesätt; troslära; version
VerbRelated TranslationsOther Translations
decree bestämma; förordna; kungöra; påbjuda
paraphrase förklara; parafrasera; översätta
OtherRelated TranslationsOther Translations
declaration angivning; uppgivande
decree dekretera; resolvera; skickelse
elucidation förtydligande; tillrättaläggande
explanation explikation; motivering
information angivelse; underrättelse
interpretation interpretation
legend folksaga; inskription; sägen
reading belästhet
version avfattning

Synonyms for "förklaring":


Wiktionary Translations for förklaring:


Cross Translation:
FromToVia
förklaring explanation verklaring — het verklaren
förklaring explanation Erklärung — Aufschluss über Zusammenhänge, Sachverhalte
förklaring elucidation; explanation Erläuterung — Erklärung (von Zusammenhängen, Sachverhalten)
förklaring comment; commentary commentaire — éclaircissements, observations et remarques sur un livre, sur un texte
förklaring declaration; proclamation; statement; pronouncement; ruling déclaration — (histoire) FR|fr loi ; ordonnance ; interprétation d'un édit.
förklaring enlightenment éclaircissementaction de rendre moins serrer, moins épais.

Related Translations for förklaring