Summary
Swedish to English:   more detail...
  1. definitivt:
  2. Wiktionary:


Swedish

Detailed Translations for definitivt from Swedish to English

definitivt:


Translation Matrix for definitivt:

NounRelated TranslationsOther Translations
final final; slut; slutet; slutpunkt
imperative imperativ; väsentligheten
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
definite definitiv; definitivt; nödvändigt; oundvikligt; oåterkallelig; oåterkalleligt; permanent; slutgiltigt distinkt; utpräglad; uttalad
established definitiv; definitivt; permanent; slutgiltigt nedstadgad; nedstadgat; situerad; situerat
final definitiv; definitivt; permanent; slutgiltigt beslutsam; beslutsamt; efterliggande; evig; evigt; för alltid; förbehållslös; förbehållslöst; ovillkorligt; oåterkallelig; oåterkalleligt; slutgiltig; slutgiltigt; till slut; villkorslös; villkorslöst
imperative definitiv; definitivt; nödvändigt; oundvikligt; oåterkallelig; oåterkalleligt av största vikt; essentiellt; högst nödvändig; högst nödvändigt; imperativ; imperativt; nödvändig; nödvändigt; oavvislig; oavvisligt; oumbärlig; oumbärligt; oundvikligt
incontrovertible definitiv; definitivt; nödvändigt; oundvikligt; oåterkallelig; oåterkalleligt obestridligt; säker; säkert
indisputable definitiv; definitivt; nödvändigt; oundvikligt; oåterkallelig; oåterkalleligt förbehållslös; förbehållslöst; obestridbar; obestridbart; obestridligt; odiskutabel; odiskutabelt; oemotsäglig; oemotsägligt; oomtvistligt; ovillkorligt; säker; säkert; villkorslös; villkorslöst
inevitable definitiv; definitivt; nödvändigt; oundvikligt; oåterkallelig; oåterkalleligt av största vikt; essentiellt; nödvändig; nödvändigt; oundviklig; oundvikligt
irretrievable definitiv; definitivt; nödvändigt; oundvikligt; oåterkallelig; oåterkalleligt oersättlig
unavoidable definitiv; definitivt; nödvändigt; oundvikligt; oåterkallelig; oåterkalleligt
OtherRelated TranslationsOther Translations
definite uttrycklig
established hävdvunnen; vedertagen
final sluttävlan
imperative bjudande; ultimativ; ultimativt
incontrovertible ovedersäglig
indisputable obestridlig; odisputabel
inevitable ofrånkomlig
irretrievable räddningslös
unavoidable ofrånkomlig

Synonyms for "definitivt":


Wiktionary Translations for definitivt:

definitivt
adverb
  1. without question and beyond doubt
interjection
  1. yes; certainly

Cross Translation:
FromToVia
definitivt decidedly décidément — D’une manière dicisive
definitivt truly; really décidément — En définitive