Swedish

Detailed Translations for byte from Swedish to English

byte:

byte [-ett] nomen

 1. byte (ombyte; utbyte)
  the exchange
  – put in the place of another; switch seemingly equivalent items 1
  the swap; the swop
  – an equal exchange 1
  • swap [the ~] nomen, amerikan
  • swop [the ~] nomen, engelsk
  the trade-in; the barter; the wheeling and dealing; the bartering; the change
 2. byte (fångst)
  the loot; the catch; the booty
 3. byte (omstigning)
  the switch-over; the transfer; the change
 4. byte (rov)
  the swag; the loot
 5. byte (växling; utbyte; ombyte)
  the exchange; the change
  the switch
  – make a shift in or exchange of 1
  • switch [the ~] nomen
   • First Joe led; then we switched1
 6. byte
  the byte
  – A unit of data that typically holds a single character, such as a letter, a digit, or a punctuation mark. Some single characters can take up more than one byte. 2
  • byte [the ~] nomen
 7. byte
  the byte
  – A field size or data type that can hold positive integer numbers ranging from 0 to 255. 2
  • byte [the ~] nomen

Translation Matrix for byte:

NounRelated TranslationsOther Translations
barter byte; ombyte; utbyte byteshandel
bartering byte; ombyte; utbyte bythandel idkande; köpslående; prutande; utbyte
booty byte; fångst
byte byte
catch byte; fångst bult; knäpp lock; lås; låskolv; regel; uppfångande; uppsnappande; åskvigg
change byte; ombyte; omstigning; utbyte; växling byta; bythandel idkande; förvandling; förändring; kris; modifiering; modifikation; mutation; omväxling; rättelse; sväng; utbyte; utveckling; vändning; vändpunkt; växel; ändring; ändringsförslag; överflyttning
exchange byte; ombyte; utbyte; växling aktiemarknad; byta; byteshandel; bythandel idkande; börs; fondbörs; utbyte; växla
loot byte; fångst; rov
swag byte; rov girland
swap byte; ombyte; utbyte
switch byte; ombyte; utbyte; växling byta spelare; knapp; kontakt; ljusknappen; omkopplare; spår; strömbrytare; strömväxlare; växel
switch-over byte; omstigning växla om till; ändring; överflyttning
swop byte; ombyte; utbyte
trade-in byte; ombyte; utbyte bythandel idkande; utbyte
transfer byte; omstigning bytesstation; dataöverföring; eftersändning; förflyttning; försändning; godstrafik; omplacering; transfer; vägtransport; växla om till; ändring; överflyttning; överföra; överföring
wheeling and dealing byte; ombyte; utbyte kohandel
VerbRelated TranslationsOther Translations
barter byta; flytta; växla
catch charmera; dupera; ertappa; fatta; fatta tag i; finna; ; fånga; förtrolla; greppa; gripa; gripa tag i; jaga; knycka bort; skaffa sig; ta; ta fast; ta ifrån; ta tag i
change byta; byta kläder; byta om; byta ut; böja; flytta; förnya; förändra; göra om; klä om; kröka; modifiera; utbyta; utväxla; växla; växla om; ändra
exchange byta; flytta; förnya; renovera; rusta upp; utbyta; utväxla; växla; återställa
loot plundra; röva
swap byta; ersätta; flytta; förnya; renovera; rusta upp; utbyta; utväxla; växla; återställa
switch byta; byta ut; flytta; förändra; utbyta; utväxla; växla; ändra
swop byta; utbyta; utväxla; växla
transfer efterskänka; flytta; flytta bort; förflytta; omlokalisera; omplacera; omsätta; remittera; transponera; tvångsförflytta; återvisa; överföra; översända
OtherRelated TranslationsOther Translations
barter schackra; sjackra
booty segerbyte
catch aber; fiskfångst; infånga; taga; tillfånga; uppfånga
change förbyta; förbytas; förändra; skiftning; växelpengar; ömsa
exchange utskifta; utväxling
switch strömställare
transfer avdragsbild; förflytta; förflyttande; transferera; överlåta; överlåtelse

Synonyms for "byte":


Wiktionary Translations for byte:

byte
noun
 1. the proceeds of theft, robbery etc., swag, contraband
 2. wild animals hunted for food
 3. act of exchanging or trading
 4. unit
 5. plunder
 6. something that is taken

Cross Translation:
FromToVia
byte booty; loot; haul; spoils Beute — durch Diebstahl, Raub oder Plünderung angeeignete Güter
byte bag Beute — von Jägern getötete Tiere
byte quarry; prey Beute — von Raubtieren als Nahrung gefangenes oder verfolgtes Tier
byte byte ByteInformatik: Kleinste adressierbare Datenmenge eines bestimmten technischen Systems, bei heutigen Computern meist 8 Bit
byte byte ByteInformatik: Maßeinheit der Datenmenge, wobei ein Byte genau acht Bit entspricht
byte byte ByteInformatik: geordnete Zusammenstellung von 8 Bit
byte byte ByteInformatik: Datentyp einiger Programmiersprachen, meistens der Länge 8 Bit
byte catch Fang — erbeutetes Gut, besonders auf die Tierjagd bezogen
byte success Fangübertragen: Ausbeute, Erfolg