Summary


Swedish

Detailed Translations for bevara from Swedish to English

bevara:

bevara verb (bevarar, bevarade, bevarat)

 1. bevara (skydda; vakta)
  to preserve; to protect; to shield; to guard; to save
  • preserve verb (preserves, preserved, preserving)
  • protect verb (protects, protected, protecting)
  • shield verb (shields, shielded, shielding)
  • guard verb (guards, guarded, guarding)
  • save verb (saves, saved, saving)
 2. bevara (förvara; inlägga)
  to preserve; conserve; to keep
 3. bevara (lagra)
  to store; to stock; to secure; to put up; to lay up
  • store verb (stores, stored, storing)
  • stock verb (stocks, stocked, stocking)
  • secure verb (secures, secured, securing)
  • put up verb (puts up, put up, putting up)
  • lay up verb (lays up, laid up, laying up)
 4. bevara (upprätthålla; underhålla)
  to maintain; to preserve; to protect; to keep up; to save
  • maintain verb (maintains, maintained, maintaining)
  • preserve verb (preserves, preserved, preserving)
  • protect verb (protects, protected, protecting)
  • keep up verb (keeps up, kept up, keeping up)
  • save verb (saves, saved, saving)
 5. bevara (konservera)
  to preserve
  • preserve verb (preserves, preserved, preserving)
  to cure
  – be or become preserved 1
  • cure verb (cures, cured, curing)
   • the apricots cure in the sun1

Conjugations for bevara:

presens
 1. bevarar
 2. bevarar
 3. bevarar
 4. bevarar
 5. bevarar
 6. bevarar
imperfekt
 1. bevarade
 2. bevarade
 3. bevarade
 4. bevarade
 5. bevarade
 6. bevarade
framtid 1
 1. kommer att bevara
 2. kommer att bevara
 3. kommer att bevara
 4. kommer att bevara
 5. kommer att bevara
 6. kommer att bevara
framtid 2
 1. skall bevara
 2. skall bevara
 3. skall bevara
 4. skall bevara
 5. skall bevara
 6. skall bevara
conditional
 1. skulle bevara
 2. skulle bevara
 3. skulle bevara
 4. skulle bevara
 5. skulle bevara
 6. skulle bevara
perfekt particip
 1. har bevarat
 2. har bevarat
 3. har bevarat
 4. har bevarat
 5. har bevarat
 6. har bevarat
imperfekt particip
 1. hade bevarat
 2. hade bevarat
 3. hade bevarat
 4. hade bevarat
 5. hade bevarat
 6. hade bevarat
blandad
 1. bevara!
 2. bevara!
 3. bevarad
 4. bevarande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for bevara:

NounRelated TranslationsOther Translations
cure behandlingsmetod
guard att vara uppmärksam; banskjutare; bevakning; få sällskap utav; hålla vakten; någon som är alert; portier; skydd; vakt; vaktmästare; vaktpost; väktare
keep up hålla uppe
preserve konserv; konserverad mat; marmelad; sylt
secure beskydd; skydd
shield skyddshuva
stock förråd; husdjur; lager; låda; tillväxtpapper; varubestånd; varulager
store depå; förvaringsrum; lager; lagerlokal; lagerrum; magasin; skafferi; upplag; vapenförråd; vapenmagasin; visthusbod
VerbRelated TranslationsOther Translations
conserve bevara; förvara; inlägga inkoka; inlägga; konservera; sylta
cure bevara; konservera bli bra; bota; hela; kurera; tillfriskna; återhämta sig; återställa vid god hälsa
guard bevara; skydda; vakta alarmera; beskydda; beskåda; bevaka; förse med alarmsystem; hålla vakt över; se till; skydda; slå vakt om; vakta; vakta över; vara rädd om; åse; övervaka
keep bevara; förvara; inlägga behålla; hålla; hålla fast; inte släppa; konservera
keep up bevara; underhålla; upprätthålla fortgå; fortsätta; framhärda; gå vidare med; hålla fram; hålla upp; hålla ut; hålla vid makt; slutföra; uppehålla; upprätthålla; vara ihärdig; vidmakthålla
lay up bevara; lagra
maintain bevara; underhålla; upprätthålla förbli fäst vid; gälla; hjälpa någon finansiellt; hålla fast vid; hålla stånd; hålla vid; hålla vid makt; stå fast; stå kvar; stödja ekonomiskt; underhålla; uppehålla; upprätthålla; vidmakthålla
preserve bevara; förvara; inlägga; konservera; skydda; underhålla; upprätthålla; vakta balsamera; bevaka från; gälla; hålla stånd; hålla vid; inkoka; inlägga; konservera; stå fast; stå kvar; sylta
protect bevara; skydda; underhålla; upprätthålla; vakta alarmera; beskydda; bevaka; dra tillbaka; förse med alarmsystem; skydda; täcka; vakta; vakta över
put up bevara; lagra justera; lyfta upp; rätta till
save bevara; skydda; underhålla; upprätthålla; vakta banka; bevaka från; förmindra; göra en insättning; inskränka utgifterna; inspara; lagra; lägga undan; lägga upp; packa; reducera; rädda; samla; samla ihop; samla på lager; spara; sätta in pengar på banken; tänka över
secure bevara; lagra alarmera; belägga; besanna; fastbinda; fastknyta; fästa; fästa vid; förse med alarmsystem; häfta ihop; intyga; lyckas få tag på; lägga beslag på; säkra; sätta fast; ta i besittning
shield bevara; skydda; vakta beskydda; bevaka från; skydda; vakta
stock bevara; lagra gå och handla; åka och handla
store bevara; lagra arkivera; förvara; hamstra; lagra; lägga undan; lägga upp; lägga åt sidan; låsa in; ordna; samla på lager; spara
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
secure säker; säkert
OtherRelated TranslationsOther Translations
cure botas; healing; kurerande; läkedom
guard gard; gardera; gardering; hägna; vakthållning; vaktkonstapel; vaktstyrka
keep bevaras; försörja; utfodra
maintain hävda; livnära; vidhålla
preserve förskona; preservera
protect freda; hägna; värna
put up logera; upplägga; uppsätta
save bespara; frälsa; inbespara
secure inhämta; tillvinna; trygg; trygga; utverka
shield skärma
stock lagerföra; påbrå
store magasinera; shop
ModifierRelated TranslationsOther Translations
save med undagtag av; så när som på; utan

Synonyms for "bevara":


Wiktionary Translations for bevara:

bevara
verb
 1. to maintain the condition of; to preserve
 2. to protect
 3. to keep in possession or use

Cross Translation:
FromToVia
bevara preserve aufbewahren — etwas an einem geeigneten Ort zur späteren Verwendung verwahren
bevara keep aufheben — etwas behalten bzw. nicht wegwerfen
bevara keep bewahren — etwas Positives auch in einer schwierigen Situation beibehalten
bevara maintain; conserve; sustain; preserve erhalten — (transitiv) etwas bewahren
bevara conserve; keep; preserve; protect gaumen — (transitiv), Schweiz: nicht antasten lassen, schützen, verteidigen
bevara preserve; tin; can; conserve; uphold konservieren — haltbar machen
bevara guard; preserve; protect; save préserver — préserver

Related Translations for bevara