Swedish

Detailed Translations for avbrott from Swedish to English

avbrott:

avbrott [-ett] nomen

 1. avbrott (inbrytande)
  the interruption; the interference; the intervention; the severance; the meddling
 2. avbrott (avbrytande)
  the interruption; the intrusion
 3. avbrott (uppehåll; paus)
  the break; the intermission; the pause; the interval
 4. avbrott (parlamentsuppehåll; paus; ferier)
  the recess
 5. avbrott (intervall)
  the break; the playtime; the interval
 6. avbrott (förstörelse; tillintetgörelse)
  the destruction
 7. avbrott (uppehåll; paus; avbrytande)
  the interruption; the intermission
 8. avbrott (avbrottsbegäran; IRQ)
  the interrupt; the interrupt request; the IRQ
  – A signal sent by a device to get the attention of the processor when the device is ready to accept or send information. 1

Translation Matrix for avbrott:

NounRelated TranslationsOther Translations
IRQ IRQ; avbrott; avbrottsbegäran
break avbrott; intervall; paus; uppehåll brott; flykt; fraktur; lunchrast; paus; rast; rymning; räddning
destruction avbrott; förstörelse; tillintetgörelse förstöra; förstörelse; förödelse; härjning; riva ner
interference avbrott; inbrytande inblandning; ingripande; inskridande; intervention; medling; mellankomst; oordning; störning; upprörande
intermission avbrott; avbrytande; paus; uppehåll arbetspaus; paus
interrupt IRQ; avbrott; avbrottsbegäran
interrupt request IRQ; avbrott; avbrottsbegäran
interruption avbrott; avbrytande; inbrytande; paus; uppehåll
interval avbrott; intervall; paus; uppehåll intervall; paus; tillfällig; tonavstånd
intervention avbrott; inbrytande ingripande; inskridande; intervention; medling; mellankomst
intrusion avbrott; avbrytande inhopp; inkräktande; inträngande; intrång; störning
meddling avbrott; inbrytande
pause avbrott; paus; uppehåll fristad; paus; rast; tillflykt; tillflyktsort
playtime avbrott; intervall lektid; lektimme
recess avbrott; ferier; parlamentsuppehåll; paus kostnadsreduktion; paus; rast; skreva; spricka; springa; utgiftsminskning; vrå
severance avbrott; inbrytande
VerbRelated TranslationsOther Translations
break bli bristfällig; brista; bryta; bryta sönder; dagas; falla sönder; gry; gå av; gå sönder; krossa; ljusna; slänga in; slå i bitar; slå sönder; ta sönder på flit; uppföra sig illa
interrupt avbryta; gå emellan; ingripa; lägga sig i; träda in
pause pausa; rasta; ta en paus; vila
OtherRelated TranslationsOther Translations
break bristning; spräcka; vilopaus
destruction destruktion; förgörelse; förintelse
interference interferens; radiostörning
intermission mellanakt
interruption intermission
interval mellanakt; mellantid; tonsteg
pause vilopaus
recess urtagning

Synonyms for "avbrott":


Wiktionary Translations for avbrott:

avbrott
noun
 1. interruption, break or pause
 2. interruption of that which is normal or regular
 3. rest or pause, usually from work

Cross Translation:
FromToVia
avbrott intermission onderbreking — een kort ophouden van bezigheden als pauze
avbrott interruption onderbreking — een tijdelijk staken van activiteit door een onverwachte gebeurtenis
avbrott interruption Interruptionallgemein: Unterbrechung, Störung
avbrott abort; abortion; breaking off Abbruch — das beenden von etwas
avbrott interruption interruptionaction d’interrompre ou état de ce qui est interrompu.