Summary
Swedish to English:   more detail...
 1. assistent:
 2. Wiktionary:


Swedish

Detailed Translations for assistent from Swedish to English

assistent:

assistent [-en] nomen

 1. assistent (medhjälpare; biträde)
  the assistant; the second servant; the helper; the bystander; the clerk; the footman; the valet
 2. assistent (adjunkt)
  the assistant
 3. assistent (kvinnlig assistent)
  the assistant; the female assistant
 4. assistent (hjälp; medhjälpare)
  the valet; the assistant; the aid; the help
  the hand
  – physical assistance 1
  • hand [the ~] nomen
   • give me a hand with the chores1
 5. assistent
  the assistant
  – A tool that is designed to help users with their work. 2

assistent adj

 1. assistent

Translation Matrix for assistent:

NounRelated TranslationsOther Translations
aid assistent; hjälp; medhjälpare assistans; avlastning; bistånd; handräckning; hjälp; hjälpa; medverkan; stöd; tjänst; understöd
assistant adjunkt; assistent; biträde; hjälp; kvinnlig assistent; medhjälpare EU-tjänsteman i kategori AST
bystander assistent; biträde; medhjälpare vittne; åskådare
clerk assistent; biträde; medhjälpare arbetsanhörig; bokhållarassistent; medarbetare; sekreterare; tjänsteman
deputy delegerad; ersätta; ersättare; ombud; representant; ställföreträdare; substitut; suppleant; vikariera
female assistant assistent; kvinnlig assistent
footman assistent; biträde; medhjälpare betjänt; hembiträde; hustjänare; kammartjänare; lackej; uppassare
hand assistent; hjälp; medhjälpare arbetare; arbetsanhörig; dräng; fingervisning; förslag; grovarbetare; hand; handskakning; handskrift; handtryckning; medarbetare; påpekande; tips; vink
help assistent; hjälp; medhjälpare assistans; avlastning; bistånd; direkthjälp; dräng; handräckning; hjälp; hjälpmedel; medverkan; stöd; tjänst; understöd; uppmuntran
helper assistent; biträde; medhjälpare
second servant assistent; biträde; medhjälpare
valet assistent; biträde; hjälp; medhjälpare betjänt; hembiträde; husbetjänt; hustjänare; kammartjänare; lackej; uppassare
VerbRelated TranslationsOther Translations
aid assistera; bistå; ge bistånd; hjälpa; stödja
hand ge; räcka; skicka; överlämna; överräcka
help assistera; avancera; befordra; bistå; förse; ge bistånd; hjälpa; hjälpa till; puffa; pussa; stödja; tillgodose; utrusta
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
assistant assistent
OtherRelated TranslationsOther Translations
assistant assisterande; biträdande; hjälpreda
clerk skrivbiträde
deputy befullmäktigad; deputerad; tillförordnad; vice; vikarie
footman lakej
hand gast; tillställa
help biträda
helper hjälpreda
ModifierRelated TranslationsOther Translations
deputy assistent erättnings-; temporär; temporärt; tillfälligt
help hjälp

Synonyms for "assistent":


Wiktionary Translations for assistent:

assistent
noun
 1. person who assists

Cross Translation:
FromToVia
assistent assistant Assistent — meist akademisch vorgebildete Hilfskraft
assistent helper; assistant Helfer — Person, die jemanden helfen oder unterstützen
assistent adjunct; assistant Adjunkt — va.|: der Gehilfe eines Beamten
assistent assistant assistent — een persoon die ondersteunt

Related Translations for assistent