Swedish

Detailed Translations for ärligt from Swedish to English

ärligt:

ärligt adj

 1. ärligt (rättvis; sporstligt; ärlig; rättvist)
 2. ärligt (äkta; ärlig)
 3. ärligt (rättfram; uppriktig)
 4. ärligt (ärlig)
  honest; fair
 5. ärligt (ärlig)
 6. ärligt (ärlig)
 7. ärligt (uppriktig; öppen; öppet; uppriktigt)
 8. ärligt (respektabel; rent; artigt; )
 9. ärligt (uppriktig; sant; sann; uppriktigt)
 10. ärligt (frimodig; rakt; rak; frimodigt)
 11. ärligt (rakt; öppet; frankt; öppen; rak)
 12. ärligt (rakt; ärlig)
 13. ärligt (rak; ärlig; rakt)

Translation Matrix for ärligt:

NounRelated TranslationsOther Translations
fair försäljningsmässa; marknad; marknadsplats; nöjesfält
good artikel; punkt; vara
grave begravningsställe; grav; gravplats; grift; kista; krypta; viloplats
open spelrum
right korrekthet; riktighet; rätt; rättvisa
straight gata
VerbRelated TranslationsOther Translations
clean göra rent; lädra; rena; rengöra; rensa; rensa bort; tvätta bort; tvätta rent
direct anföra; diktera; dirigera; föreskriva; förestava; ge någon anvisning på; hänvisa till; kommendera; leda; rikta; råda någon att vända sig till
open begynna; breda ut; börja; förebåda; förkunna; inleda; introducera; låsa upp; presentera; proklamera; skruva på; sätta på; utveckla; veckla ut; vrida på; öppna; öppna sig; öppnas
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
candid frimodig; frimodigt; rak; rakt; ärligt ofördomsfull; ofördomsfullt
earnest äkta; ärlig; ärligt allvarlig; allvarligt; allvarsam; allvarsamt; seriös; seriöst
frank frankt; frimodig; frimodigt; rak; rakt; rättfram; uppriktig; uppriktigt; ärligt; öppen; öppet frank; frankt; frimodig; frimodigt; frispråkig; frispråkigt; klar; klart; ofördomsfull; ofördomsfullt; rak; rakt; rättfram; rättframt; tydligt; uppriktig; uppriktigt; åtkomlig; åtkomligt; öppen; öppenhjärtigt; öppet
frontal rak; rakt; ärlig; ärligt omedelbar; omedelbart; rak; rakt
genuine ärlig; ärligt genuin; oförfalskat; sann; uppriktig; verkligt; äkta
grave äkta; ärlig; ärligt allvarlig; allvarligt; allvarsam; allvarsamt; dystert; grav; gravt; högtidlig; högtidligt; kritiskt; oroande; oroandet; seriös; seriöst; stämningsfull; stämningsfullt
heartfelt ärlig; ärligt djupt känd; helhjärtad; helhjärtat; hjärtlig; hjärtligt; innerlig; innerligt; välmenat
honest aktansvärd; aktansvärt; artigt; frankt; rak; rakt; ren; rent; respektabel; respektabelt; uppriktig; uppriktigt; ärlig; ärligt; öppen; öppet frimodig; frimodigt; frispråkigt; hederligt; hedersamt; hedervärd; hedervärdt; ärofull; ärofullt; öppen; öppet
open frankt; rak; rakt; rättfram; uppriktig; uppriktigt; ärligt; öppen; öppet frank; frankt; inte övertäckt; rak; rakt; rättfram; rättframt; åtkomlig; åtkomligt; öppen; öppent; öppet; öppnad; öppnat
plain slätt
reputable aktansvärd; aktansvärt; artigt; ren; rent; respektabel; respektabelt; ärligt rätt skick
respectable aktansvärd; aktansvärt; artigt; ren; rent; respektabel; respektabelt; ärligt aktningsvärt; ansenlig; ansenligt; anständig; anständigt; avsevärd; avsevärt; beaktansvärd; beaktansvärt; betydande; betydandet; betydlig; betydligt; eftertrycklig; eftertryckligt; enorm; enormt; hedervärd; hedervärt; respektabel; respektabelt; rätt skick; stort; tillbörligt; väsentligt; ärbar; ärbart
serious äkta; ärlig; ärligt allvarlig; allvarligt; allvarsam; allvarsamt; genuin; grav; gravt; kritiskt; oroande; oroandet; seriös; seriöst; uppriktig
severe äkta; ärlig; ärligt allvarlig; allvarligt; häftig; häftigt; hård; hårt; kraftig; kraftigt; oböjbart; sträng; strängt; svår; svårt; våldsamt
sincere frankt; rak; rakt; sann; sant; uppriktig; uppriktigt; äkta; ärlig; ärligt; öppen; öppet allvarlig; allvarligt; allvarsam; allvarsamt; hederligt; hedersamt; hedervärd; hedervärdt; helhjärtad; helhjärtat; seriös; seriöst; ärofull; ärofullt
sporting rättvis; rättvist; sporstligt; ärlig; ärligt
straightforward frankt; rak; rakt; ärligt; öppen; öppet frank; frankt; frimodig; frimodigt; frispråkigt; klar; klart; rak; rakt; rättfram; rättframt; tydligt; uppriktig; uppriktigt; öppen; öppenhjärtigt; öppet
unabashed frimodig; frimodigt; rak; rakt; ärligt frimodig; frimodigt; käckt; modig; modigt
uninhibited frimodig; frimodigt; rak; rakt; ärligt fri; fritt; hämningslös; hämningslöst; obegränsat; till förfogandet; tillgänglig; tillgängligt
upright uppriktig; uppriktigt; ärlig; ärligt; öppen; öppet hederligt; hedersamt; hedervärd; hedervärdt; uppriktig; uppriktigt; uppstående; ärofull; ärofullt
virtuous aktansvärd; aktansvärt; artigt; ren; rent; respektabel; respektabelt; ärligt
well-behaved ärlig; ärligt
worthy aktansvärd; aktansvärt; artigt; ren; rent; respektabel; respektabelt; ärligt trevlig; trevligt; värdigt
AdverbRelated TranslationsOther Translations
right svänga till höger
OtherRelated TranslationsOther Translations
clean feja; skvatt
decent salongsfähig; salongsfähigt; sedesam
direct vägleda
earnest enträgen; enträget
fair dejlig; dejligt; fager; fagert; honnett; huld; renhårig; renhårigt
frank troskyldig
good bästa; slängd
grave gravitetisk; livshotande
heartfelt hjärtknipande
honest honnett; redlig; redligt; renhårig; renhårigt; rättrådig; rättrådigt; rättsinnig
open upplåta; uppsluppen
plain knaper
reputable reputerlig
respectable reputerlig
right höger; tillrätta
serious allvarstyngd
sporting sportslig
straight raksträcka; rätt
straightforward honnett
to be quite honest with you ärligt
true sannskyldig; veritabel
unabashed oblyg; oblygt
upright redlig; redligt; rättrådig; rättrådigt; rättsinnig; upprättstående
well-behaved skötsam
ModifierRelated TranslationsOther Translations
clean aktansvärd; aktansvärt; artigt; ren; rent; respektabel; respektabelt; ärligt hygienisk; hygieniskt; ordentligt; prydlig; prydligt; ren; rent; rent ut; städat; utan krus
decent aktansvärd; aktansvärt; artigt; ren; rent; respektabel; respektabelt; ärligt anständig; anständigt; bekomma; respektabel; respektabelt; tillbörligt; trevlig; trevligt; värdigt; ärbar; ärbart
direct rak; rakt; ärlig; ärligt direkt; omedelbar; omedelbart; rak; rakt
fair aktansvärd; aktansvärt; artigt; frankt; rak; rakt; ren; rent; respektabel; respektabelt; rättvis; rättvist; sporstligt; uppriktig; uppriktigt; ärlig; ärligt; öppen; öppet ganska; ganskt; godtagbar; godtagbart; guldartat; jämförelsevist; komparativt; ljushårig; ljushårigt; relativ; relativt; rimlig; rimligt; skäligt; tillräcklig; tillräckligt; tolerabelt
good ärlig; ärligt angenäm; angenämt; behagligt; behändighet; bra; duktigt; effektiv; effektivt; glatt; i ordning; kapabelt; korrekt; kunnig; kunnigt; lycklig; lyckligt; sakkunnig; trevlig; trevligt
plain frankt; rak; rakt; ärligt; öppen; öppet alldaglig; alldagligt; blekt; enfärgad; enfärgat; enkel; enkelt; enkeltfärgat; frimodig; frimodigt; frispråkig; frispråkigt; ful; fult; färglöst; grått; idel; idelt; klar; klart; oförblommerat; okonstlad; okonstlat; ordinärt; oskönt; osminkad; osminkat; otrevlig; otrevligt; otäck; otäckt; pur; rakt på sak; rent; rättfram; trivial; trivialt; tydligt; uppriktig; uppriktigt; urtvättad; urtvättat; vanlig; vanligt; vidrigt; vit; vitt; öppen; öppenhjärtigt
right rättvis; rättvist; sporstligt; ärlig; ärligt bra; egendomlig; höger-; högra; i ordning; just nu; korrekt; lämplig; lämpligt; relevant; riktig; riktighet; riktigt; rätt
straight frankt; rak; rakt; ärlig; ärligt; öppen; öppet bara; direkt; frank; frankt; frimodig; frimodigt; frispråkig; frispråkigt; genuin; klar; klart; oförfalskad; oförfalskat; omedelbar; omedelbart; precis; pur; purt; på pricken; rak; rakt; rakt på sak; rent; rättfram; rättframt; snörrät; tydligt; uppriktig; uppriktigt; öppen; öppenhjärtigt; öppet
straight ahead rättfram; uppriktig; ärligt rakt fram
straight on rättfram; uppriktig; ärligt rakt fram
true uppriktig; uppriktigt; ärligt; öppen; öppet de facto; riktighet; sanningen; verklig; verkligt

Wiktionary Translations for ärligt:


Cross Translation:
FromToVia
ärligt honestly; truly ehrlicherweise — auf eine Art und Weise, die ehrlich ist; aufrichtig

Related Translations for ärligt