Summary
Swedish to German:   more detail...
  1. likadant:
  2. Wiktionary:


Swedish

Detailed Translations for likadant from Swedish to German

likadant:


Translation Matrix for likadant:

ModifierRelated TranslationsOther Translations
dasselbe detsamma; identiskt; likadan; likadant densamma; detsamma; dito; identisk; oförändrad; oförändrat
derartig lik; likadan; likadant; likartat; likt såsom
derselbe detsamma; identiskt; likadan; likadant densamma; detsamma; dito; identisk; oförändrad; oförändrat
dieselbe detsamma; identiskt; likadan; likadant densamma; detsamma; identisk; oförändrad; oförändrat
gleich detsamma; identiskt; likadan; likadant enhetlig; identisk; jämnt; lent; lik; likformig; likformigt; likt; lugn; lugnt; mild; milt; oförändrad; oförändrat; om ett ögonblick; slät; slätt
gleichartig detsamma; identiskt; likadan; likadant analog; analogt; detsamma; dito; enhetlig; homogen; homogent; identisk; lik; lika; likartad; likartat; likformig; likformigt; liknandet; likt; livärdigt; oförändrad; oförändrat
gleichförmig detsamma; identiskt; likadan; likadant analog; analogt; enformig; enformigt; enhetlig; enig; enigt; förenad; förenat; homogen; homogent; i överensstämmelse med; identisk; lik; lika; likartad; likartat; likformig; likformigt; likformigt med; liknandet; likt; livärdigt
gleichwertig detsamma; identiskt; likadan; likadant analog; analogt; detsamma; dito; homogen; homogent; identisk; lika; likartad; likartat; likformig; likformigt; liknandet; likt; likvärdig; likvärdigt; livärdigt; oförändrad; oförändrat
identisch detsamma; identiskt; likadan; likadant analog; analogt; enhetlig; identisk; lik; lika; likaledes; likartad; likartat; likformig; likformigt; liknandet; likt; livärdigt; oförändrad; oförändrat
ähnlich lik; likadan; likadant; likartat; likt förenligt med; i enlighet med; överensstämmande med

Wiktionary Translations for likadant:


Cross Translation:
FromToVia
likadant ähnlich similarly — in a similar style or manner